مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه یافته که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در رشد فناوری از صفحه ۲ تا ۱۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای اوپک و کشورهای منتخب توسعه یافته
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نوآوری
مقاله نابرابری درآمد
مقاله کشورهای اوپک
مقاله کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه آبادی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: ساری گل سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در دهه های اخیر کاهش نابرابری درآمد جزء اهداف عمده راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی و حتی از وظایف مهم دولت ها محسوب می شود. از این رو، توجه به نابرابری درآمد و تجزیه و تحلیل آثار توزیعی سیاست های اعمال شده بر آن برای افزایش رشد اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. از طرفی دیگر امروزه توانایی دستیابی به نوآوری ها با بهره گیری از منابع انسانی خلاق به عنوان نخستین گام برای تبدیل دانش به ثروت شناخته شده است. لذا با توجه به اهمیت کلیدی نوآوری در اقتصادهای نوین، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر نوآوری بر نابرابری درآمد کشورهای OPEC و کشورهای توسعه یافته منتخب OECD طی دوره زمانی ۲۰۰۹-۱۹۹۵ می پردازد. نتایج مطالعه حاکی از آن است که وضعیت کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD در شاخص های جینی و نوآوری ضعیف و نامطلوب می باشد که این امر ناشی از فقدان هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های علمی و پژوهشی است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، اکثر کشورهایی که در حمایت از فعالیت های نوآورانه موفق تر عمل کرده اند دارای توزیع درآمد بهتری هستند. بنابراین کشورهای مورد مطالعه در مسیر حرکت از اقتصاد منابع و سرمایه محور به سوی اقتصاد دانش محور، حمایت از فعالیت های نوآورانه و کاهش نابرابری درآمد ضروری است جهت گیری سیاست های کلان اقتصادی آنان هماهنگ با سیاست های پژوهشی و آموزشی باشد.