مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر نهادها بر خوداشتغالی و نوآوری در کشورهای منتخب جهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۱۵۳ تا ۱۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر نهادها بر خوداشتغالی و نوآوری در کشورهای منتخب جهان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارآفرینی
مقاله خوداشتغالی
مقاله نوآوری
مقاله نهادها
مقاله شاخص های آزادی اقتصادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عیسی زاده سعید
جناب آقای / سرکار خانم: مهرانفر جهانبخش
جناب آقای / سرکار خانم: فردوسی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این مقاله با توجه به وجود تفاوت های قابل توجه بین المللی در زمینه کارآفرینی، از یک رویکرد مقایسه ای برای توضیح و تبیین چگونگی نفوذ نهادها در توسعه خوداشتغالی و نوآوری که به ترتیب ساده ترین و مهم ترین نوع کارآفرینی هستند، استفاده می کند. بدین منظور، پنج شاخص آزادی اقتصادی به عنوان عوامل نهادی، نرخ خوداشتغالی و ثبت اختراعات، به عنوان شاخص خوداشتغالی و نوآوری در ۶۰ کشور منتخب توسعه یافته و در حال توسعه به کار برده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های رگرسیونی به روش داده های تابلویی در دوره ۲۰۰۹-۱۹۹۰ حاکی از آن است که شاخص های آزادی از فساد، آزادی کسب و کار و آزادی تجاری اثر منفی و شاخص های آزادی سرمایه گذاری و آزادی از مداخلات دولت اثر مثبتی بر خوداشتغالی دارند. این در حالی است که آزادی کسب و کار و آزادی از فساد اثر مثبتی بر نوآوری دارند. در واقع، نهادهایی که خوداشتغالی را تقویت می کنند، نوآوری را تضعیف می کنند و برعکس.