مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر میلتفوسین و گلوکانتیم موضعی در درمان لیشمانیوز جلدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۵۷ تا ۲۲۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر میلتفوسین و گلوکانتیم موضعی در درمان لیشمانیوز جلدی
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گلوکانتیم
مقاله میلتفوسین
مقاله لیشمانیوز جلدی
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصیلیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: عمرانی شقایق
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
-مقدمه: با توجه به محدود بودن مطالعات و عدم بررسی کافی تاثیر میلتفوسین در درمان لیشمانیوز پوستی و این حقیقت که بهبودی سریع تر ضایعات سبب ایجاد اسکار کمتر برای بیمار می شود، مطالعه خاضر با هدف بررسی تاثیر میلتیفوسین موضعی در درمان لیشمانیوز پوستی انجام گرفت.
روش ها: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، ۶۴ بیمار مبتلا به لیمشانیوز جلدی به طور مساوی در دو گروه تحت درمان با گلوکانتیم و و میلتفوسین قرار گرفتند. بیماران گروه اول با گلوکانتیم موضعی به صورت هفته ای ۲ بار (حداکثر برای ۲۸ روز) و گروه دوم با میلتفوسین موضعی (پماد ۶%)، به گونه ای که ضایعه به طور کامل با پماد آغشته شود، روزانه یک بار (برای ۲۸ روز) درمان شدند. بیماران در طول درمان هر هفته معاینه شدند و اندازه ضایعات آن ها ثبت شد. همه ضایعات بیماران از لحاظ پیدایش و اندازه زخم، ایندوراسیون، اریتم و اندازه ضایعه در طول ویزیت های هفتگی، انتهای درمان و یک ماه پس از درمان بررسی شد.
یافته ها: میانگین سنی بیماران ۲۳٫۱۲±۱۳٫۳۰ سال بود. میزان بهبودی کامل در بیماران تحت درمان با گلوکانتیم موضعی در مدت ۴ هفته ۳۴٫۴ درصد و در بیماران تحت درمان با میلتیفوسین ۵۳٫۱ درصد بود (P=0.010). میزان بهبودی کامل در بیماران تحت درمان با گلوکانتیم موضعی ۱ ماه بعد از پایان درمان، ۵۰٫۰ درصد و در بیماران تحت درمان با میلتفوسین ۸۱٫۳ درصد بود (P=0.300). میانگین میانگین اندازه اسکار باقی مانده ناشی از لیشمانیوز جلدی در گروه تحت درمان با گلوکانتیم ۱٫۹ سانتی متر و در گروه تحت درمان با میلتیفوسین ۰٫۹ سانتی متر بود (P=0.001).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه و سایر مطالعات انجام گرفته در این زمینه می توان به این نتیجه رسید که میلتفوسین موضعی سریع تر از درمان تزریقی داخل ضایعه گلوکانتیم می تواند ضایعات را بهبود بخشد. همچنین، موارد درمان با میلتفوسین موضعی، اسکار کوچک تری برجای می گذارد.