مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر فعال سازی مکانیکی بر فرآیند ترکیبی پیرو – هیدرومتالورژیکی در استخراج مس از کانه سولفیدی توسط آسیاب های سیاره ای و گلوله ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در فرآیندهای نوین در مهندسی مواد (مهندسی مواد مجلسی) از صفحه ۸۵ تا ۹۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر فعال سازی مکانیکی بر فرآیند ترکیبی پیرو – هیدرومتالورژیکی در استخراج مس از کانه سولفیدی توسط آسیاب های سیاره ای و گلوله ای
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کانه سولفیدی مس
مقاله فعال سازی مکانیکی
مقاله تشویه
مقاله فروشویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدیان صادق
جناب آقای / سرکار خانم: سعیدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این تحقیق، کاهش آلودگی محیط زیست در فرآیند استخراج مس از کانه سولفیدی آن از طریق تثبیت گوگرد می باشد. در تحقیق حاضر، اثر فعال سازی مکانیکی توسط آسیاب های سیاره ای و گلوله ای بر فرآیند تشویه آهک بررسی شد و نهایتا اثر توام فعال سازی و تشویه بر فروشویی در اسید سولفوریک مورد بررسی قرار گرفت. نمونه هایی از کانه سولفیدی همراه با آهک در زمان های مختلف فعال سازی شدند و به کمک آنالیز حرارتی (TG) حد بهینه کار مکانیکی این نمونه ها حاصل شد. از آنالیز حرارتی (TG-DSC) جهت بررسی سینتیک تشویه استفاده شد و آزمایش های تشویه بر روی نمونه های بهینه کار مکانیکی، در محدوده زمانی ۶۰-۱۰ دقیقه، محدوده حرارتی ۵۰۰-۷۰۰ oC و با نسبت های S:CaO=1:0.8-1:1.2 صورت گرفت. نمونه های حاصل از تشویه و یک نمونه کانه فعال سازی نشده (بعنوان شاهد) در زمان های مختلف فروشویی شدند. نتایج آنالیز XRD نشان داد در اثر تشویه نمونه های فعال شده، مقدار قابل توجهی از گوگرد موجود در کانه با تشکیل CaSO4 تثبیت می گردد و تنها مقدار کمی از طریق گاز SO2 حذف می شود. نتایج آنالیز جذب اتمی نشان داد نرخ انحلال مس پس از ۲۴ ساعت فروشویی نمونه کانه فعال سازی نشده، ۳۶ درصد می باشد در حالیکه برای نمونه های حاصل از تشویه، تنها درمدت زمان ۳۰ دقیقه نخست فروشویی نزدیک به ۷۰ درصد می باشد.