مقاله بررسی مقایسه ای تاثیر روش نوین استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و روش کانونشنال بر میزان بهبود کیفیت آموزش اصول تشخیصی رادیوگرافی فک و صورت در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان و پاییز ۱۳۹۲ در توسعه ی آموزش جندی شاپور از صفحه ۱۷ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای تاثیر روش نوین استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و روش کانونشنال بر میزان بهبود کیفیت آموزش اصول تشخیصی رادیوگرافی فک و صورت در دانشکده دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رادیوگرافی دیجیتال
مقاله سیستم آرشیو کردن و انتقال تصاویر (PACS)
مقاله نرم افزار کمک آموزشی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: دباغی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: محققی آرمان
جناب آقای / سرکار خانم: کمیلی ثانی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی محمدامین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه به بررسی تاثیر دیجیتالی شدن بخش رادیولوژی فک و صورت، استفاده از سیستم آرشیو و انتقال تصاویر و نرم افزارهای آموزشی در ارتقای میزان بهبود کیفیت آموزش اصول تشخیصی پرداخته شده است. در این مطالعه مداخله ای، جمعیت مورد مطالعه شامل تمامی دانشجویان دندان پزشکی که واحد رادیولوژی ۲ عملی را گذرنده اند و دستیاران رادیولوژی فک و صورت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد (N=39). ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه پژوهشگر ساخته می باشد که به بررسی مقایسه ای روش های معمولی و دیجیتال (همراه با سیستم آرشیو کردن و انتقال تصاویر) برای تهیه گرافی پرداخته شده است. همچنین نرم افزاری برای آموزش لندمارک های آناتومیک در کلیشه پانورامیک تهیه شد و تاثیر آن بر روی آموزش دانشجویان ارزیابی گردید. در آنالیز پرسشنامه های سیستم دیجیتال، در مواردی مانند کاهش تکرار، کیفیت تشخیصی، قدرت تغییر دانسیته و کنتراست، نسبت به سیستم کانونشنال با P<0.05 اختلاف معناداری را نشان داد ولی در مواردی مانند زمان رسیدن گرافی دست بیمار و زمان نوشتن گزارش با P>0.05 اختلاف معناداری را نشان نداد. برای ارزیابی نرم افزار آموزشی از دانشجویان امتحان گرفته شد و نتایج، اختلاف معنا داری را نشان داد. با توجه به نتایج به دست آمده، سیستم دیجیتال و سیستم آرشیو کردن و انتقال تصاویر در ارتقای آموزشی و درمانی موثر بوده است و همچنین استفاده از نرم افزارهای آموزشی تاثیر به سزایی در افزایش یادگیری دانشجویان دارد.