مقاله بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۴۲۹ تا ۴۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای بین سطح سرمی ویتامین D در زنان مبتلا به دیابت بارداری و زنان باردار سالم
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ویتامین D
مقاله دیابت بارداری
مقاله تست غربالگری دیابت
مقاله تست تحمل قند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقی فریده
جناب آقای / سرکار خانم: بنکداران شکوفه
جناب آقای / سرکار خانم: فیجان آمنه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: کمبود سطح سرمی ویتامین D با توجه به نقش آن در تنظیم ترشح انسولین به عنوان یک عامل خطرساز برای دیابت بارداری مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی ارتباط بین سطح سرمی ویتامین D با بروز دیابت حاملگی و مقایسه آن با زنان باردار سالم می باشد.
روش کار: این مطالعه مورد شاهدی بر ۱۳۰ خانم حامله ۲۴ – ۲۸ هفته مراجعه کننده به مرکز بهداشت شهید قدسی مشهد در سال ۱۳۹۰انجام شد. ابتداشرکت کنندگان پرسشنامه ای شامل خصوصیات دموگرافیک وسابقه مامایی را تکمیل سپس تست غربالگری دیابت (GCT) را انجام دادند. در افراد با تست GCT مختل، تست تحمل قند (GTT) انجام شد. افراد با تست GTT غیر طبیعی، به عنوان گروه مورد وزنان باردار با تست GCTطبیعی به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. غلظت ۲۵ هیدروکسی ویتامین D نیزدردوگروه اندازه گیری واطلاعات حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری کای دو و تی دانشجویی تجزیه و تحلیل و میزان P کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج: میانگین میزان گلوکز خون وریدی در تست GCT درگروه مورد ۱۵۸٫۶۸±۲۲٫۷۰ mg/dL و درگروه شاهد ۱۰۶٫۱۳±۲۲٫۴۸ mg/dL و تفاوت بین دو گروه معنی دار بود. (p<0.001) سطح سرمی ویتامین D در گروه مورد ۸٫۰۶±۳٫۸۵۲ ng/dl درگروه شاهد ۱۷٫۷۵±۵٫۳۸ ng/dl و اختلاف بین دو گروه معنی دار بود (p<0.001)
نتیجه گیری: کمبود ویتامینD درزنان مبتلا به دیابت بارداری بیشتر از زنان باردار سالم است و با بروز دیابت بارداری ارتباط دارد.