مقاله بررسی مقایسه ای استراکدهای منطقه جزرومدی و زیر جزرومدی با استفاده از مقیاس بندی چندجهته در منطقه بحرکان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در اقیانوس شناسی از صفحه ۳۷ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای استراکدهای منطقه جزرومدی و زیر جزرومدی با استفاده از مقیاس بندی چندجهته در منطقه بحرکان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراکد
مقاله تنوع
مقاله تراکم
مقاله MDS
مقاله خلیج فارس
مقاله گرب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: داراب پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: دوست شناس بابک
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: صفاهیه علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: سواری احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرهاد معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه بحرکان یکی از چهار حوزه مهم نفتی خلیج فارس و حائز اهمیت از نظر اقتصادی است. اندازه ذرات رسوبی از عوامل مهمی است که بر روی توزیع و گسترش فون کف زیبسیار تاثیرگذار است. در بررسی بوم شناختی استراکدهای این منطقه ۱۴ ایستگاه در ۲ ترانسکت به موازات ساحل تعیین گردید. اولین نمونه ها از عمق ۱ متری در منطقه جزر و مدی و بقیه در عمق ۱۰ متری از منطقه زیر جزر و مدی جمع آوری شدند. نمونه برداری از رسوبات به وسیله گرب و هسته بردار با مساحت ۸٫۵cm2 و از ۵ سانتی متری سطح رسوبات انجام شد. رسوبات با الک ۶۳ میکرون شسته و بارز بنگال به مدت ۳۰ دقیقه رنگ آمیزی شدند. ارگانیسم ها در آون خشک شدند و عمل جداسازی این موجودات به وسیله شناورسازی با تتراکلریدکربن در زیر هود انجام شد. بیشترین تراکم در عمق ۱ متر در فصل زمستان ۱۰۴۹۵ فرد در ۱۰cm2 و کمترین تراکم در عمق ۱۰ متری فصل تابستان در کل ۳۴۴۴ فرد در ۱۰cm2 شمارش گردید. در عمق ۱ متر شاخص تنوع بریلویین ۲٫۰۳، شاخص یکنواختی هیل ۰٫۷۸ و شاخص سیمپسون ۰٫۴۴ تخمین زده شدند. جورشدگی محاسبه شده با استفاده از MDS در کل ایستگاه ها و در هر دو فصل عالی و مقدار استرس آن ۰٫۰۱ بود.