مقاله بررسی مقایسه ای استحکام برشی ترمیمهای کامپوزیت در کاربرد دنتین باندینگ و انامل باندینگ روی مینای دندانهای شیری و دائمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۱۰۰ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای استحکام برشی ترمیمهای کامپوزیت در کاربرد دنتین باندینگ و انامل باندینگ روی مینای دندانهای شیری و دائمی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انامل باند
مقاله دنتین باند
مقاله استحکام باند برشی
مقاله مینا
مقاله دندان شیری
مقاله دندان دائمی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرابی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی سهلان پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: با توجه به ماهیت متفاوت انامل باند و دنتین باند، قدرت باندینگ بر روی مینای این دو ماده می تواند متفاوت باشد. هدف از این مطالعه مقایسه استحکام برشی ترمیمهای کامپوزیت در کاربرد دنتین باندینگ و انامل باندینگ روی مینای دندانهای شیری و دائمی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی سطح باکال ۲۴ عدد دندان شیری و دائمی تازه خارج شده به وسیله کاغذهای پولیش، صاف شدند تا سطح مینای مسطحی به قطر سه میلی متر به دست آمد. پس از اچ، شستشو و خشک کردن سطوح، دندانها به چهار گروه تقسیم شدند.
روی سطوح به دست آمده شش دندان شیری و شش دندان دائمی، انامل باندینگ (Margin Bond) و روی سطوح به دست آمده شش دندان شیری و شش دندان دائمی دیگر سینگل باندینگ زده شد و کیورینگ صورت گرفت. سپس روی سطوح مورد نظر سیلندر کامپوزیتی به قطر سه و ارتفاع چهار میلی متر کیور شد، پس از ترموسایکلینگ، نمونه ها تحت تست استحکام برشی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده به وسیله نرم افزار SPSS ویرایش ۱۵ و تست آماری ۲- way ANOVA تحت بررسی قرار گرفتند.
یافته ها: میانگین قدرت باند برشی بین دو گروه دندانهای شیری و دائمی تفاوت قابل ملاحظه ای نداشتند (p.v=0.518) همچنین بین دو نوع باند در دندانهای شیری و دائمی تفاوت معنی داری وجود نداشت. (p.v=0.17)
نتیجه گیری: از نتایج به دست آمده از آنالیز آماری می توان این گونه نتیجه گیری کرد که تفاوت قابل ملاحظه و معنی داری در استحکام باند برشی بین گروههای مطالعه شده وجود نداشت.