مقاله بررسی مقایسه ای ارزشیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال های ۹۲-۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۵۱ تا ۲۶۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای ارزشیابی درونی گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال های ۹۲-۱۳۸۷
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزیابی درونی
مقاله گروه بهداشت محیط
مقاله دانشکده بهداشت
مقاله دانشکاه علوم پزشکی کرمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملکوتیان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: مولی زاده پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: هدف از این مطالعه، بررسی مقایسه ای وضعیت گروه آموزشی مهندسی بهداشت محیط از نقطه نظرات مختلف و تعیین روند تغییرات آن طی سال های مورد مطالعه و همچنین شناخت نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها به منظور ارتقای سطح کیفیت گروه بود.
روش کار: پژوهش توصیفی حاضر به مدت شش سال در فاصله زمانی سال های ۹۲-۱۳۸۷ در گروه بهداشت محیط انجام شد. اهداف، اعضای هیات علمی، دانشجویان، دوره های آموزشی و برنامه های درسی، فرایند یاددهی، یادگیری و دانش آموختگان گروه مورد ارزیابی قرار گرفت، سپس ملاک ها و نشانگرها تدوین شد. ابزارهای اندازه گیری عبارت از مصاحبه، مشاهده، پرسش نامه و چک لیست ها بودند. برای هر یک از ملاک های مورد ارزیابی بر اساس اهمیت آن ها در مقایسه با دیگر نشانگرها، وزن دهی صورت گرفت. در نهایت بر اساس امتیاز کسب شده با توجه به معیار لیکرت (Likert) و حداقل و حداکثر وزن حاصل شده، نتیجه کلی هر یک از ملاک ها مشخص گردید.
یافته ها: اهداف، آیین نامه ها، هیات علمی، دانشجویان، دوره های آموزشی، فرایند یاددهی و یادگیری و دانش آموختگان هر یک به ترتیب ۷۶۶، ۵۲۲، ۲۱۴، ۱۳۱، ۱۹۷، ۱۷۱ و ۱۱۶ امتیاز را اخذ نمودند.
نتیجه گیری: گروه بهداشت محیط از کل ۳۶۱ امتیاز، ۳۰۲ امتیاز کسب نمود. وضعیت گروه طی شش سال ارزیابی در مجموع مطلوب بود و روند رو به رشدی داشت که این امر نشان دهنده ارتقای کیفیت است. تنها مورد نامطلوب، عدم وجود اعتبار مالی مشخص بود که در عمل در حیطه تصمیم گیری مستقیم گروه نبود. با توجه به شناخت تنگناها، توصیه می شود که توان گروه در جهت اخذ و تامین اعتبار لازم برای ارتقا متمرکز گردد.