مقاله بررسی مقایسه ای ادراک بینایی در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۴۱۶ تا ۴۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای ادراک بینایی در سالمندان ساکن در شهرستان سبزوار
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندی
مقاله افتادن
مقاله ادراک بینایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیدی زربین
جناب آقای / سرکار خانم: اکبرفهیمی ملاحت
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی مهربان افسون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: جمعیت سالمندان در جهان روبه افزایش است. خطر افتادن همراه با بالا رفتن سن افزایش می یابد. اختلالات بینایی از جمله عوامل خطرساز درونی افتادن است. ادراک بینایی یکی از انواع اختلالات بینایی می باشد. در این پژوهش ارتباط آن با خطر افتادن در سالمندان شهرستان سبزوار مورد مطالعه قرار گرفته است.
مواد و روش ها: روش مطالعه موردی–شاهدی است. ۸۹ نفر سالمند(۴۳ نفر بدون سابقه ی افتادن، ۴۶ نفر با سابقه ی افتادن) شهرستان سبزوار به روش نمونه گیری در دسترس، در این پژ‍وهش شرکت نمودند. آزمودنی ها از نظر وضعیت دمانس (توسط پرسشنامه هاچنسکی)، افتادن، چگونگی آن (با پرسشنامه ترس از افتادن) و ادراک بینایی (تست Adolescence and Adult, Developmental Test of Perception DTVP-A)، ارزیابی شدند. نتایج با استفاده از آزمون یومن ویتنی با نرم افزار آماری SPSS نسخه ۱۷ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته شد.
یافته ها: در بین دو گروه سالمندان با و بدون سابقه ی افتادن تفاوت معناداری از نظر ادراک بینایی جامع (p<0.001) ادراک بینایی حرکتی (p<0.001) یکپارچگی بینایی حرکتی (p<0.001) داشت.
نتیجه گیری: سالمندان با سابقه افتادن دارای توانایی ادراک بینایی ضعیف تری نسبت به گروه سالمندان بدون سابقه افتادن بودند. بدین ترتیب شاید بتوان اختلال در ادراک بینایی را به عنوان یکی از دلایل افزایش خطر افتادن ذکر نمود.