مقاله بررسی مقایسه ای اثر کرم اسید کوجیک ۲% با کرم گلیکولیک اسید ۱۰% و هیدروکینون ۲% در درمان ملاسما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۲۲۹۵ تا ۲۳۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای اثر کرم اسید کوجیک ۲% با کرم گلیکولیک اسید ۱۰% و هیدروکینون ۲% در درمان ملاسما
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ملاسما
مقاله درمان
مقاله درمان موضعی
مقاله کوجیک اسید

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایرجی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: اصیلیان علی
جناب آقای / سرکار خانم: فدایی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: نیل فروش زاده محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ملاسما یک هیپرملانوز اکتسابی شایع در نواحی در معرض آفتاب است که با نور خورشید، حاملگی و بیماری های اندوکربن تشدید می شود. ملاسما از لحاظ ظاهری، به ویژه در خانم ها مشکل ساز است و تا کنون داروهای زیادی جهت درمان آن مورد استفاده قرار گرفته است که از لحاظ عوارض، محدودیت مصرف نسبی دارند. بنابراین، بررسی یک داروی جدید با اثرگذاری بیشتر و عوارض کمتر ضرورت دارد. این تحقیق سعی دارد تا اثربخشی کوجیک اسید را بر روی ملاسما بررسی نماید.
روش ها: این تحقیق در قالب یک کارآزمایی بالینی دو سوکور صورت گرفت. بیماران مورد مطالعه ۴۰ نفر بودند که یک گروه ۲۰ نفری از آنان، کرم کوجیک اسید ۲% و یک گروه ۲۰ نفری دیگر، کرم گلیکولیک اسید ۱۰% و هیدروکینون ۲% دریافت کردند. در گروه اول، ۴۳ ماکول پیگمانته و در گروه دوم، ۲۱ ماکول پیگمانته وجود داشت. روند تغییرات پیگمان ها از لحاظ مدت زمان بهبودی، درجه رنگ و وسعت پیگمان در طی یک دوره درمانی سه ماهه با کمک ارزیابی بالینی و پر کردن پرسشنامه ماهانه و در تعداد معدودی از موارد، با کمک لامپ Wood ارزیابی شد. پس از اتمام دوره درمانی سه ماهه، اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری Friedman و t آنالیز شد.
یافته ها: در مجموع، ۷۹ درصد بیماران پس از ۳ ماه بهبودی یافتند. طبق آزمون Friedman، از لحاظ مدت زمان بهبودی پیگمان اختلاف معنی داری بین دو گروه اول و دوم وجود داشت (P=0.008). از لحاظ تغییر درجه رنگ پیگمان در پایان ماه های دوم و سوم نیزاختلاف معنی داری بین دو گروه وجود داشت.
بحث: کرم کوجیک اسید ۲% در درمان ملاسما دارای اثربخشی خوب و فاقد عارضه جدی می باشد.