مقاله بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از صفحه ۳۴ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مقایسه ای اثر روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم در محیط آزمایشگاه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استحکام باند برشی
مقاله سایلن
مقاله آماده سازی سطحی
مقاله آزمون مواد
مقاله عوامل چسبنده به عاج
مقاله استرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاویانی آزیتا
جناب آقای / سرکار خانم: قاری زاده نغمه
جناب آقای / سرکار خانم: علی نژاد هنگامه
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی ریحانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: برخی اوقات تعمیر رستوریشن غیرمستقیم روش مناسب تری نسبت به جایگزینی کامل آن می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر استفاده از سایلن در روش های مختلف آماده سازی بر استحکام باند بین کامپوزیت مستقیم و کامپوزیت غیرمستقیم بود.
مواد و روشها: در مطالعه تجربی- آزمایشگاهی حاضر تعداد ۴۸ مکعب کامپوزیتی غیرمستقیم ساخته و به ۴ گروه ۱۲تایی تقسیم شدند. آماده سازی ها شامل (گروه اول: سندبلاست با ذرات اکسید آلومینیوم ۵۰ میکرونی، گروه دوم: سندبلاست و سایلن، گروه سوم: اچینگ با اسید هیدروفلوریک %۹٫۵، گروه چهارم: اسید هیدروفلوریک %۹٫۵ وسایلن) بود. ۵۰۰ سیکل حرارتی قبل از پروسه ترمیم اجرا و آماده سازی های سطح ((SB,SB+sil,HF,HF+sil انجام شدند. پس از استفاده از ادهزیو سینگل باند در تمام گروه ها، نمونه ها توسط کامپوزیت مستقیم ترمیم شده، مدت ۲۴ ساعت در دستگاه انکوباتور نگهداری شدند. نمونه ها توسط دستگاه اینسترون شکسته شدند و استحکام باند برشی نمونه ها اندازه گیری گردید. داده ها به مگاپاسکال تبدیل شدند. اطلاعات بدست آمده توسط آنالیز واریانس دو طرفه ارزیابی شدند.
یافته ها: بیشترین استحکام باند برشی در گروه اول با میانگین
۱۳٫۸۵ MPa و انحراف معیار ۲٫۷۵ بدست آمد و کمترین استحکام باند در گروه دوم با میانگین ۸٫۴۳ MPa و انحراف معیار ۱٫۳۵ بود.
نتیجه گیری: طبق نتایج بدست آمده در مطالعه حاضر آماده سازی توسط سندبلاست اثرات بهتری نسبت به اچینگ با HF داشته، کاربرد سایلن در افزایش استحکام باند موثر می باشد.