مقاله بررسی مقاومت به سرما در لاین هایی باکروموزوم جایگزین در گندم (Triticum aestivum) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۰ در گیاه و زیست بوم از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت به سرما در لاین هایی باکروموزوم جایگزین در گندم (Triticum aestivum)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مقاومت به سرما
مقاله ایزوکروموزوم لاین
مقاله LT50
مقاله گندم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: محفوظی سیروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاومت به سرما صفتی کمی است که توسط ژن های مختلفی کنترل می شود. درک واضح از نحوه کنترل ژنتیکی مقاومت به سرما و ژن های نموی نظیر بهاره سازی که انتقال از مرحله رویشی به زایشی را کنترل می کند، می تواند در اصلاح ارقام گندم برای کشت در مناطق سرد کمک بزرگی نماید. اگرچه، تحقیقات مختلفی در زمینه کنترل ژنتیکی مقاومت به سرما انجام شده است. ولی، توافق عمومی در مورد نقش و نحوه عمل ژن های کنترل کننده مقاومت به سرما وجود ندارد. در بین رقم های گندم، رقم های بهاره نسبت به زمستانه مقاومت کمتری در برابر تنش سرما دارند. در حالی که، اکثر رقم های بهاره دمای کمتر از -۱۰oC را نمی توانند تحمل کنند، رقم های زمستانه گندم تا -۳۲oC بدون پوشش برف و تا -۴۰oC با پوشش برف را بدون آسیب جدی تحمل می کنند. این آزمایش شامل ۲۰ ایزو لاین با کروموزوم های جایگزین از رقم بزوستایا به رقم کپل دپره و نیز دو رقم والدینی بزوستایا و کپل دپره بودند. نتایج به دست آمده حاکی از وجود تفاوت معنی دار در سطح ۹۹% بین لاین های با کروموزوم جایگزین شده (لاین های دارای کروموزوم های جانشینی از رقم بزوستایا) از نظر صفت مقاومت به سرما (LT50) بود (F=2.76 **). انتقال کروموزوم ۵A از بزوستایا به رقم کپل دپره باعث افزایش مقاومت آن از -۱۰oC به حدود -۱۳oC شد. انتقال کروموزوم ۵D تاثیری در افزایش مقاومت به سرما در لاین کپل دپره نداشت.