مقاله بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در شهرستان شهرکرد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های اشرشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به اسهال در شهرستان شهرکرد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشرشیا کلی
مقاله اسهال
مقاله دیسک
مقاله مقاومت آنتی بیوتیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بنیادیان مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: براتی سارا
جناب آقای / سرکار خانم: حبیبیان رویا
جناب آقای / سرکار خانم: جستجو تسکینه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: باکتری اشرشیا کلی یکی از عوامل مهم اسهال در کودکان، افراد مسن و دارای ضعف سیستم ایمنی در کشورهای در حال توسعه است. هدف از این مطالعه بررسی شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های اشرشیا کلی عامل عفونت های روده ای در شهرستان شهرکرد به منظور دست یابی به اطلاعات برای درمان سریع و مناسب بیماران بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که به صورت مقطعی در سال ۱۳۹۰ انجام شد، ۲۳۴ نمونه مدفوع بیماران اسهالی از بیمارستان ها و کلینیک های شهرکرد توسط آزمون های باکتری شناسی و بیوشیمیایی مورد آزمون قرار گرفت. میزان مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه های باکتری اشرشیا کلی به روش دیسک انتشاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
یافته ها: در میان نمونه های اخذ شده ۱۱۴ مورد (
%۴۸٫۷) اشرشیا کلی به وسیله تست های میکروبیولوژی و شیمیایی جدا گردید. در میان آنتی بیوتیک های مصرفی جنتامایسین کمترین مقاومت (۰%) و تریمتوپریم بیشترین مقاومت (%۷۹٫۸) را نشان دادند. دیگر آنتی بیوتیک ها از جمله سولفامتوکسازول با ۷۱%، آمپی سیلین با ۵۲٫۶%، سیپروفلوکساسین با ۱۰٫۵%، سفتکسیم با ۷%، کلرا مفنیکل با ۳٫۵% و تتراسایکلین با ۳٫۵% به ترتیب دارای بیشترین میزان مقاومت بودند. همچنین مقاومت یگانه ۱۷٫۵%، مقاومت دوگانه ۳۹٫۵%، مقاومت سه گانه ۳۸٫۶% و مقاومت چهارگانه ۴٫۴% در جدایه های اشرشیاکلی بدست آمد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر آنتی بیوتیک های سیپروفلوکساسین و سفتکسیم می توانند در درمان عفونت های گوارشی ناشی از اشریشیا کلی بطور موفقیت آمیزی مورد استفاده قرار گیرند.