مقاله بررسی مقادیر کلسیم یونیزه در سرم گوسفند نژاد ماکوئی در آذربایجان غربی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۱ در پژوهش های بالینی دام های بزرگ (دامپزشکی) از صفحه ۳۱ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مقادیر کلسیم یونیزه در سرم گوسفند نژاد ماکوئی در آذربایجان غربی ایران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلسیم
مقاله گوسفند ماکوئی
مقاله استان آذربایجان غربی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی مقدم محمدافشین
جناب آقای / سرکار خانم: جدی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: رخزادی اسعد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلسیم از عناصر اصلی است که در فعالیت های متابولیک و عضلانی بدن دخالت دارد. در این بررسی یکساله از ۳۳۱ راس گوسفند نژاد ماکوئی (۱۵۷ راس گوسفند نر و ۱۷۴ راس گوسفند ماده) از گروه های سنی مختلف در استان آذربایجان غربی خونگیری شد و میانگین کلسیم یونیزه خون پس از جداسازی سرم به روش کالریمتریک سریع اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سطح سرمی کلسیم در دامنه میلی ۷٫۶۹±۰٫۴۵۹۸ تا میلی ۹٫۴۲±۰٫۱۲۹۹ بود. بین عیار کلسیم یونیزه خون و سن ارتباط معنی داری وجود نداشت. میانگین کلسیم یونیزه در سرم گوسفندان نژاد ماکوئی مورد مطالعه در فصل پاییز بیشتر از سایر فصول بود. میانگین عیار سرمی کلسیم یونیزه در فصول مختلف سال اختلاف معنی داری داشت.
در فصول مختلف میانگین سطح سرمی کلسیم یونیزه در میش ها بیشتر از قوچ ها بود و ارتباط معنی داری بین میزان کلسیم یونیزه سرم و جنس دام وجود داشت. نتایج این بررسی نشان داد که عامل اصلی تعادل کلسیم یونیزه سرم گوسفندان تحت مطالعه در زمان افزایش نیاز فیزیولوژیک بدن متاثر از عوامل هورمونی بوده و تغییرات فصلی در رژیم غذایی در درجه دوم اهمیت است بطوریکه اثر فصل بر پایه تغییرات فتوپریودیک در هر دو جنس نر و ماده تقریبا مطرح بود.