مقاله بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفثه المصدور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهشهای ادبی قرآنی از صفحه ۸۳ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مفهومی و ساختاری آیات قرآن در نفثه المصدور
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله نفثه المصدور
مقاله تاثیر
مقاله ساختار
مقاله مفاهیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرمدی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نقش آیات قرآن کریم در عمده متون قویم قدیم برجسته است. در این میان تاثیرپذیری کتاب نفثه المصدور از آثار برجسته نثر مصنوع، اثر گرانسنگ شهاب الدین محمد زیدری نسوی از این کتاب آسمانی با بهره گیری از انواع شیوه های متداول از اقتباس و استشهاد، تلمیح، تاویل، ترجمه، نقل به معنا و… چشمگیر است، بطوری که این تاثیر در حدود یکصد و سی آیه در این کتاب رخ نموده است.
زمینه اصلی بحث در این مقاله تمرکز برکاربرد مفهومی و ساختاری آیات در این کتاب و گونه های ده گانه بکارگیری آنها بنا بر ذائقه نویسنده است که از اشراف عمیق وی و منشیان پر مایه دوران پر التهاب مغول و تاتار حکایت دارد.