مقاله بررسی مفاهیم بنیادین عرفانی در آیات قرآنی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در بهارستان سخن (ادبیات فارسی) از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مفاهیم بنیادین عرفانی در آیات قرآنی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرآن
مقاله عرفان
مقاله معرفت
مقاله توحید
مقاله لقاءاله
مقاله مجاهدت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صفرعلی زاده مجتبی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
عرفان، اسلامی است و قرآن به نحو جامع به عرفان پرداخته است. قرآن کریم همه معارف از جمله معارف باطنی را شامل می شود. عرفان حرکت انسان به سوی لقاءاله و خداخوشدن است. از مولفه های اصلی عرفان در قرآن کریم می توان به معرفت اله (آفاقی و انفسی)، توحید، مجاهدت و لقاءاله اشاره کرد. در این تحقیق، آیاتی که به طور صریح یا کنایه اصول عرفانی را در خود نهفته دارد، مورد تحلیل قرار گرفته است.