مقاله بررسی معیارهای همسرگزینی بر حسب ویژگی های شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال ۹۱-۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در زن و مطالعات خانواده از صفحه ۶۷ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: بررسی معیارهای همسرگزینی بر حسب ویژگی های شخصیت در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال ۹۱-۹۰
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله همسرگزینی
مقاله ویژگی های شخصیت
مقاله برونگرا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: صادقیان مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این پژوهش بررسی معیارهای همسرگزینی بر حسب ویژگی های شخصیت بوده است. نمونه این تحقیق ۴۰۰ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی یزد در سال ۹۱-۹۰ بودند. در این پژوهش از پرسشنامه های الویت بخشی همسرگزینی، ویژگی های شخصیت نئو برای دانشجویان اجرا شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شد. نتایج نشان داد که افراد روان رنجور از میان معیارها، شخصیتی، خانوادگی و اقتصادی بر ایشان مهم است، معیارهای ظاهری و اقتصادی برای افراد برونگرا اهمیت دارد معیارهای سلامتی و اقتصادی برای افراد انعطاف پذیر مهم است، بررسی افراد موافق معیارهای سلامتی و اقتصادی و افراد با وجدان معیارهای شخصیتی، سلامتی و ظاهری موفق اهمیت دارد.