مقاله بررسی معیارهای مختلف رشد دارایی ها در پیش بینی بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی) از صفحه ۹۹ تا ۱۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی معیارهای مختلف رشد دارایی ها در پیش بینی بازده آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (با در نظر گرفتن رویکرد تحلیل عاملی)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رشد دارایی ها
مقاله بازده آتی
مقاله تحلیل عاملی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مشایخی بیتا
جناب آقای / سرکار خانم: افتخاری وحید
جناب آقای / سرکار خانم: پروایی اکبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش به بررسی رابطه میان رشد دارایی ها و بازده آتی سهام در بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده است. به دلیل وجود معیارهای متعدد جهت اندازه گیری رشد دارایی ها، در این مقاله علاوه بر مهمترین معیارهای رشد دارایی، معیار جدیدی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی محاسبه و مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین در این تحقیق برای بررسی رابطه میان رشد دارایی ها و بازده آتی سهام از مدل فاما و مکبث استفاده شده است. روش این تحقیق از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به روش پانل دیتا استفاده گردیده است. بر مبنای نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون یک رابطه منفی میان رشد دارایی ها و بازده آتی سهام مشاهده گردید. همچنین نتایج ارائه شده نشان می دهد که مدل رشد دارایی های لیاندرس و همکاران دارای قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری نسبت به سایر معیارها می باشد. علاوه بر این شواهد بدست آمده نشان می دهد معیار محاسبه شده از طریق رویکرد تحلیل عاملی قدرت پیش بینی کنندگی بالاتری نسبت به سایر معیارهای رشد دارایی ندارد.