مقاله بررسی معیارهای عملکرد حرکتی به منظور ارزیابی عصب شناختی آسیب ورزشی ضربه به سر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در رشد و یادگیری حرکتی-ورزشی (حرکت) از صفحه ۴۱ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسی معیارهای عملکرد حرکتی به منظور ارزیابی عصب شناختی آسیب ورزشی ضربه به سر
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنترل وضعیت
مقاله پایایی
مقاله آزمون های عملکرد حرکتی
مقاله آسیب های ورزشی ضربه به سر
مقاله زمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی پور سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع نیا پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی شیخ شبانی سیداسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: قطبی ورزنه احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سیستم کنترل وضعیت، سیستم پیچیده حرکتی است که بر اساس تعامل بین فرایندهای پویا و مختلف شکل گرفته است و بسیاری از تکنیک های آزمایشگاهی با استفاده از دامنه وسیعی از علائم و نشانه های عصب شناختی به تشخیص اختلالات عملکردی می پردازند. تحقیق حاضر به منظور ارزیابی پایایی معیارهای متداول تعادل کلینیکی و تعیین اثر سن، قد، وزن و شاخص توده بدن در اجرای آزمون های تعادل کلینیکی انجام گرفت. به این منظور ۱۳۳ شرکت کننده در دامنه سنی ۵۹ -۱۸ سال که در هفته حداقل سه جلسه فعالیت ورزشی داشتند، در این تحقیق شرکت کردند. آزمون های تعادل کلینیکی مورد استفاده شامل رساندن انگشت اشاره به بینی، ایستادن روی یک پا، ایستادن پاشنه – پنجه و آزمون بلند شدن از روی صندلی و راه رفتن بود. یافته ها نشان داد که اولین اجرا در هر سه کوشش آهسته تر انجام پذیرفت. ارتباط بین برخی فاکتورها و آزمون های تعادلی نیز مشخص شد. نتایج آشکار کرد که آزمون های عملکرد تعادلی رساندن انگشت اشاره به بینی و بلند شدن از روی صندلی و راه رفتن و به ویژه آزمون دوم، باثبات ترین آزمون در ارزیابی آسیب ورزشی ضربه به سر هستند.