مقاله بررسی معیارهای تشخیص کراتوکونوس از نقطه نظر چشم پزشکان و اپتومتریست ها که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان ۱۳۹۲ در علوم پیراپزشکی و توانبخشی مشهد از صفحه ۲۰ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسی معیارهای تشخیص کراتوکونوس از نقطه نظر چشم پزشکان و اپتومتریست ها
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کنتاکت لنز
مقاله کراتوکونوس
مقاله اسلیت لامپی
مقاله رتینوسکوپی
مقاله تصویربرداری قرنیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یدالهی آستانه مهرناز
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده پور ابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری نادر
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاجانی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی معیارهای تشخیص کراتوکونوس از نقطه نظر چشم پزشکان و اپتومتریست ها و تعیین تفاوت بین این دو گروه می باشد.
روش بررسی: یک پرسشنامه باز بصورت نمونه گیری تصادفی و ساده و با مراجعه مستقیم به افراد از اپتومتریست ها و چشم پزشکان ایرانی گرفته شد. پرسشنامه شامل ۱۶ سوال جهت ارزیابی اندکسهای فیت کنتاکت لنز و تشخیص زودهنگام، کراتوکونوس طراحی شده بود. ۵۶۰ پرسشنامه مستقیما به افراد داده شد و از این تعداد ۳۵۲ پرسشنامه جمع آوری گردید.
یافته ها: آلفا کورن باخ در گروه چشم پزشکان ۰٫۵۹۴ و در گروه اپتومتریست ها ۰٫۶۰۳ اندازه گیری شد. %۳۶٫۲ از اپتومتریست ها و ۱۸% از چشم پزشکان معتقد بودند که کیفیت رفله رتینوسکوپ در تشخیص کراتوکونوس اهمیت بسیار زیادی دارد. %۵۳٫۷ اپتومتریست ها و %۴۸٫۷ چشم پزشکان بیان کردند که معاینه اسلیت لامپ در تشخیص کلینیکی آنها تاثیر متوسطی دارد. %۵۵٫۸ اپتومتریست ها و %۵۷٫۷ چشم پزشکان معتقدند که دستگاه های تصویر برداری قرنیه در تشخیص مراحل اولیه کراتوکونوس بسیار اهمیت دارد.
بحث و نتیجه گیری: اغلب اپتومتریست ها معتقد به اهمیت رفله رتینوسکوپی در زمینه تشخیص کراتوکونوس هستند، در صورتی که معاینه بیومیکروسکوپی در گروه تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد. هر دو گروه نیز اهمیت بالایی برای دستگاه های تصویربرداری قرنیه در تشخیص کراتوکونوس قائل بودند.