مقاله بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتری های بیماری زا در ایران؛ بخش اول: شیر و فرآورده های آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشا دامی به باکتری های بیماری زا در ایران؛ بخش اول: شیر و فرآورده های آن
این مقاله دارای ۳۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های بیماری زا
مقاله شیر
مقاله فرآورده های شیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکرفروش سیدشهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کریم گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی روحانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کیایی سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رکنی نوردهر
جناب آقای / سرکار خانم: عباس والی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه وضعیت آلودگی شیر و فرآوردهای آن به باکتری های بیماری زا در ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. در مواردی بررسی های مقطعی نسبتا زیادی انجام گرفته است اما در مورد برخی از باکتری های بیماری زا یا اصلا مطالعه ای وجود ندارد یا بررسی ها کافی نیست. این در حالی است که لازمه مطالعات اپیدمیولوژیک و تجربی وجود اطلاعاتی است که از بررسی های مقطعی حاصل می شود. به طور کلی می توان گفت آلودگی شیر به باکتری های بیماری زا در کشور به مرور زمان و در اثر به کارگیری روش های مناسب تولید و آگاهی تولیدکنندکان در حال کاهش بوده است ولی از طرفی استفاده از روش های نوین تشخیص و جستجوی باکتری ها موجب تشخیص دقیق تر و در نتیجه بیشتر باکتری ها گردیده است. لذا استمرار منظم بررسی های مقطعی همراه با بکارگیری روش های دقیق، حساس و مناسب نمونه برداری و جستجو و شمارش باکتری ها ضرورتی است که صرف نظر از آگاهی به وضعیت شیر و فرآورده های آن از نظر آلودگی به باکتری های عامل بیماری بتوان تدابیر موثری در جهت پیشگیری، کاهش یا عدم آلودگی اتخاذ نمود.