مقاله بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری های بیماری زا در ایران؛ بخش چهارم: مرغ و تخم مرغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در بهداشت مواد غذایی از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آلودگی مواد غذایی با منشاء دامی به باکتری های بیماری زا در ایران؛ بخش چهارم: مرغ و تخم مرغ
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتری های غذازاد
مقاله گوشت مرغ
مقاله تخم مرغ
مقاله آلودگی مواد غذایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شکرفروش سیدشهرام
جناب آقای / سرکار خانم: کیایی سیدمحمدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: کریم گیتی
جناب آقای / سرکار خانم: رضوی روحانی سیدمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: رکنی نوردهر
جناب آقای / سرکار خانم: عباس والی مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه وضعیت آلودگی گوشت مرغ و تخم مرغ به باکتری های بیماری زا در ایران و طی دوره زمانی بیش از سه دهه مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که ارزیابی بهداشتی این دو فرآورده به لحاظ مصرف بسیار بالا (در نتیجه احتمال زیادتر وقوع مشکلات بهداشتی همچون مسمومیت های سالمونلایی) از اهمیت ویژه ای برخوردار است اهتمام ویژه ای مبذول گشته است. گزارش ها نشان می دهند اکثر آلودگی های باکتریایی نظیر کمپیلوباکترها، استافیلوکوکوس ها و سالمونلاها در کشتارگاهای طیور سراسر کشور وجود دارند. به نظر می رسد این نوع آلودگی ها بیشتر ثانویه بوده و در حین کشتار و یا در مراحل بعدی آن به وقوع می پیوندند. در مورد تخم مرغ نیز با وجود گزارش هایی از آلودگی به باکتری هایی چون استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس و یا اشریشیا کولای، از آنجا که این منبع غذایی یکی از راه های انتقال سالمونلا می باشد، بیشترین مطالعه روی این باکتری متمرکز گشته است. بر اساس این مطالعات بیشترین موارد آلودگی سالمونلاها در تخم مرغ های بومی و در ناحیه پوسته تخم مرغ گزارش شده است. در ضمن آلودگی به کمپیلوباکتر در نمونه های تخم مرغ مشاهده نشد و درصد آلودگی به سایر باکتری ها نیز بسیار کم ارزیابی گردید. به نظر می رسد به لحاظ سهم بالای این دو فرآورده در سبد غذایی جامعه مقادیر کم آلودگی نیز از اهمیت بالایی برخوردار هستند. اعمال نظارت های بهداشتی، آموزش و آگاهی دادن به تولیدکنندگان در زنجیره تولید می تواند در کاهش میزان وقوع آلودگی موثر باشد.