مقاله بررسی مضامین ملامتی در غزلهای عطار که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) از صفحه ۴۰۳ تا ۴۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مضامین ملامتی در غزلهای عطار
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصول و حال ملامتی
مقاله سروده های قلندری
مقاله غزلهای عطار
مقاله غزلهای سنایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ماحوزی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی شهین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«ملامت» بعنوان رویکردی خاص در طریق سلوک، همواره در بررسی جریانهای فکری عرفان اسلامی اهمیت داشته است و تامل در سیر تاریخی این مفهوم با تکیه بر بعد اجتماعی آن بیانگر یک دگرگونی بنیادین در گذر از «حال» به «قال» است. بویژه آنکه چنین نگرشی در ادب عرفانی موجد غزلهای قلندری شده و جلوه هایی از آن در سروده هایی از سنایی تا حافظ نمایان است.در تحلیل محتوایی غزلهای عطار بسامد مفاهیم ملامتی چشمگیر است؛ بگونه ای که مضامین بدیع قلندرانه و خوشه های واژه های مرتبط را میتوان از ارکان سبک غزل عطار بشمار آورد. این سروده های متاثر از قلندریات سنایی را میتوان حلقه تکامل غزلهای عرفانی شمس و حافظ دانست. پژوهش حاضر با نظری انتقادی، مبانی شکلگیری اندیشه ملامتی را بررسی نموده و میکوشد تا با پی جویی خاستگاه معنایی غزلهای قلندری عطار در اقوال و سنن پیران ملامتی، منقول در منابع متقدم صوفیه و بویژه آثار سلمی، نشان دهد که چگونه عطار اصول ملامتیه را در سروده هایش ملحوظ داشته است و نیز تاثیرپذیری عطار از حکیم سنایی را در این نوع از سروده هایش بنمایاند.