مقاله بررسی مصادیق سالمند آزاری و ارتباط آن با سن و جنس در سالمندان بستری در بیمارستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۳۶۷ تا ۳۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مصادیق سالمند آزاری و ارتباط آن با سن و جنس در سالمندان بستری در بیمارستان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند آزاری
مقاله سالمند بستری
مقاله غفلت
مقاله خودغفلتی
مقاله بیمارستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدوسی آرش
جناب آقای / سرکار خانم: فلاح یخدانی الهام
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی حیدرعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سالمندان از جمله گروه های آسیب پذیر در جامعه می باشند و سوءرفتار نسبت به آن ها توسط مراقبین یکی از اشکال خشونت می باشد که به عنوان یک مشکل بهداشت عمومی در سراسر جهان شناخته شده است. هدف از این پژوهش بررسی اشکال سوءرفتار نسبت به سالمندان در طول بستری آن ها در بیمارستان بود.
روش ها: مطالعه ی حاضر یک مطالعه مقطعی بود که به شکل نمونه گیری غیر تصادفی از نوع آسان بر روی ۲۰۰ سالمند بالاتر از ۶۵ سال که در سال ۱۳۹۱ در بیمارستان میبد بستری شده بودند، صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه ی ساختارمند و یک پرسشنامه ی محقق ساخته تحت عنوان بررسی سو رفتار با سالمند بستری استفاده شد.
یافته ها: بیشترین نمونه ی پژوهش را زنان (۵۲%) و گروه سنی ۷۰ ۶۵ سال (۶۵%) تشکیل می دادند. شیوع سوءرفتارهای جسمی ۱۱٫۱۸%، روانی ۹٫۶۸%، مالی ۵٫۰۸%، غفلت ۲۱٫۷۱%، خودغفلتی ۲۱٫۱۴%، بود. تفاوت بین زنان و مردان در حیطه سوءرفتارهای جسمی (۰٫۰۲=P)، روانی و خودغفلتی (۰٫۰۱=P) و همین طور در حیطه ی سوءرفتارهای جسمی (۰٫۰۰۵=P) و غفلت (۰٫۰۲=P) بین گروه های سنی معنی داری بود.
نتیجه گیری: با وجود تاکید زیادی که در فرهنگ ما برای احترام به بیمار و سالمندان وجود دارد، سالمندان بستری در بیمارستان انواع مختلف سوءرفتار را تجربه می کنند. بنابراین شناخت دقیق سوءرفتار با سالمندان در بیمارستان می تواند آگاهی و حساسیت افراد، مدیران، کارکنان و سازمان های مرتبط با این پدیده را افزایش دهد تا برای پیشگیری و طراحی سیستم شناسایی سالمندان در معرض خطر اقدامات موثری انجام دهند.