مقاله بررسی مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک در سالمندان شهر زاهدان طی سال ۱۳۹۰ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسی مشکلات جسمی، روانی و اجتماعی و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک در سالمندان شهر زاهدان طی سال ۱۳۹۰
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله مشکلات جسمی
مقاله روانی
مقاله اجتماعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سالار علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بریری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: خجسته فرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: سالار احسان
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری هدایت
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تعداد سالمندان در جوامع مختلف از جمله ایران رو به افزایش است. با افزایش سن مشکلات متعدد جسمانی، روانی و اجتماعی گریبان گیر افراد می شود که می تواند هزینه های سنگین اقتصادی را در بر داشته باشد. هدف از این مطالعه بررسی این مشکلات و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک است.
مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ بر روی ۳۱۵ نفر (۱۷۳ مرد و ۱۴۲ زن) سالمند انجام شد. شرکت کنندگان با مراجعه به منازل شهر و به طور تصادفی انتخاب شدند. به وسیله پرسشنامه اطلاعات آنها جمع آوری شد و سپس داده ها تجزیه و تحلیل شدند.
نتایج: یافته های مطالعه حاضر نشان می دهند که ۵۴٫۹ درصد جامعه مذکر، ۴۲٫۹ درصد بی سواد، ۱٫۶ درصد مجرد بوده و ۶۱٫۳ درصد پاسخ گویان دارای مشکلات جسمانی هستند. بیشترین مشکلات جسمی مربوط به دستگاه قلب و عروق با ۴۳٫۸ درصد بود. ۸۹٫۵ درصد احساس آرامش می کردند و ۳۶٫۹ درصد افراد از زندگی خود راضی نبودند.
نتیجه گیری: در مجموع می توان گفت که سالمندان زاهدان به خصوص زنان سالمند دارای مشکلات متعدد جسمانی، روحی و اجتماعی هستند؛ به طوری که این مشکلات روی کیفیت زندگی آنها تاثیر می گذارد و برای رفع یا کاهش این مشکلات نیازمند همکاری سالمند، خانواده و جامعه می باشیم.