مقاله بررسی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی کود حاصله از ترکیب فضولات دامی و طیور در سیستم بیوگاز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (اسرار) از صفحه ۲۲۲ تا ۲۲۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مشخصه های فیزیکی و شیمیایی کود حاصله از ترکیب فضولات دامی و طیور در سیستم بیوگاز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود
مقاله فضولات دام و طیور
مقاله بیوگاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خمیرچی رمضانعلی
جناب آقای / سرکار خانم: ساقی محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی‌ آسور اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: وزیری طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: رستگار ایوب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف بی رویه کودهای شیمیایی به منظور افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه در بخش زراعی، موجب بروز صدمات زیست محیطی و اختلال در حاصلخیزی خاک می شود. در روش تهیه کود از بیوگاز، علاوه بر به دست آوردن گاز می توان کود آلی با کیفیت بالا نیز تولید کرد، هدف از این تحقیق بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی کود حاصله از ترکیب فضولات دامی و طیور با استفاده از سیستم بیوگاز می باشد.
مواد و روش ها: برای راه اندازی پایلوت ابتدا فضولات دامی و طیور جمع آوری شده و به نسبت ۲ :۱ به پایلوت طراحی شده، اضافه گردید. پس از گذشت حدود ۲ ماه، میزان گاز تولیدی مشخص گردید و سپس پارامترهای کود حاصله از پایلوت مورد آنالیز قرار گرفته و با استانداردهای مختلف و موجود مقایسه گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Excel آنالیز گردید.
یافته ها: میزان pH به دست آمده از کود حاصله ۷٫۲ بود. هدایت الکتریکی نمونه موردنظر در دمای استاندارد برابر با ۲۹٫۵۳ میلی زیمنس بر سانتی متر گزارش گردید. رطوبت محاسبه شده ۵ درصد به دست آمد. میزان مواد آلی نمونه مذکور ۸٫۱۹ درصد و میزان خاکستر آن ۸٫۵۸ درصد محاسبه گردید. میزان کربن آلی برای نمونه مذکور ۴۰ درصد و اندازه ذرات یکنواخت و دارای بیشترین مش ۵۰ می باشند. کود حاصل دارای غلظت فسفر ۱ میلی گرم بر لیتر بود. غلظت سدیم ۹۴ میلی گرم در لیتر و میزان پتاسیم ۷۴ میلی گرم بر لیتر به دست آمد.
نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که میزان مواد آلی، فسفر و خاکستر و کربن آلی با استانداردهای WHO مطابقت دارد. با توجه به ارزان بودن، در دسترس بودن، بی خطر بودن و غنی بودن و استفاده همزمان از گاز تولیدی، کود حاصل از بیوگاز می تواند کودی مناسب برای کشاورزی محسوب گردد.