مقاله بررسی مشخصات رویشی دورگ های طبیعی صنوبر دلتوئیدس (.P. deltoides Marsh) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات جنگل و صنوبر ایران از صفحه ۲۶۸ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مشخصات رویشی دورگ های طبیعی صنوبر دلتوئیدس (.P. deltoides Marsh) در شرایط آب و هوایی کرمانشاه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قطر
مقاله ارتفاع
مقاله رویش جاری
مقاله حجم
مقاله سازگار
مقاله تولید چوب در هکتار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوری فتحعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خداکرمی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: همتی احمد
جناب آقای / سرکار خانم: مدیررحمتی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استان کرمانشاه یکی از استان های مهم کشور در کشت و تولید صنوبر می باشد. به منظور دستیابی به کلن های پرمحصول و سازگار با شرایط آب و هوایی استان و معرفی آنها جهت کشت و تولید انبوه، تعداد ۱۰ کلن دورگ طبیعی صنوبر (P.deltoides 69/55xP. euramericana)، که از سال ۱۳۶۳ از سطح صنوبرکاری های شمال کشور جمع آوری شده بودند، از یک تا ۱۰ نام گذاری شده و مورد آزمایش قرار گرفتند. بررسی در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و فواصل کاشت ۴ در ۴ متر در ایستگاه تحقیقات مهرگان انجام گردید. در طول دوره آزمایش، مبارزه با علف های هرز بصورت دستی و آبیاری به روش جوی و پشته انجام شد. در پایان هر فصل رویشی، صفات رویشی قطر برابر سینه و ارتفاع کل درختان اندازه گیری شد. همچنین رویش جاری قطر، رویش جاری ارتفاع، حجم تولیدی در هکتار و متوسط حجم تولیدی درهتکار محاسبه گردید. تجزیه واریانس ساده برای صفات ارتفاع، قطر و میزان حجم در هکتار درختان و تجزیه واریانس مرکب برای ارتفاع، قطر، حجم در هکتار و میزان رویش جاری سالیانه انجام پذیرفت و کلن ها براساس میانگین صفات گروه بندی گردیدند. نتایج بررسی نشان داد که از بین کلن های دورگ طبیعی مورد بررسی کلن های P.deltoides 63.10، P. deltoides 63.8،  P. deltoides 63.9و P. deltoides 63.7 با مقدار تولید به ترتیب ۱۸٫۴۰، ۱۶٫۴۱، ۱۶٫۳۸ و ۱۴٫۳۳ مترمکعب در هکتار بیشترین تولید را داشتند، بنابراین جهت کشت انبوه و توسعه در استان قابل توصیه می باشند.