مقاله بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۱۸ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مسیرهای بازاررسانی انار در استان لرستان
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازاریابی
مقاله مسیرهای بازاررسانی
مقاله انار
مقاله لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بیرانوند عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: خالدی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: شوکت فدایی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مقاله ضمن شناسایی مسیرهای مختلف بازاررسانی انار در استان لرستان، به ارزیابی اقتصادی این مسیرها پرداخته شده است. بدین منظور، حاشیه های مختلف بازاریابی، سهم عوامل بازاررسانی از قیمت نهایی محصول، ضریب هزینه بازاریابی و کارآیی بازاریابی در هر یک از مسیرهای بازاررسانی محصول محاسبه گردید. داده ها و اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به صورت مقطعی و مربوط به سال زراعی ۱۳۸۸ می-باشد. این اطلاعات از طریق مصاحبه حضوری و براساس ۱۰۰ پرسشنامه از عاملین مسیرهای بازاررسانی انار لرستان به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. با توجه به نتایج این تحقیق بیشترین میزان ضریب هزینه بازاریابی (۹۹٫۸۱) و حاشیه بازاریابی (۱۳۹۷۴۰ ریال) مربوط به مسیر تولیدکننده، تبدیل کننده و مصرف کننده می باشد. بعلاوه، سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول در این مسیر دارای کمترین میزان (۱٫۸۵) است. بر اساس نتایج بدست آمده، مسیر صادرات با بالاترین میزان کارآیی کل (۰٫۶۸) و کارآیی قیمتی (۰٫۶۹) به عنوان بهترین مسیر بازاررسانی انار لرستان شناسایی شد.