مقاله بررسی مسوولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری (قسمت اول) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در تحقیقات حقوقی آزاد از صفحه ۱۲۱ تا ۱۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسی مسوولیت کیفری منحرفین جنسی در نظام عدالت کیفری (قسمت اول)
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مسوولیت کیفری
مقاله انحراف
مقاله جنس
مقاله منحرفین جنسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیروی مهسا
جناب آقای / سرکار خانم: کیانی مهرزاد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقوله انحرافات جنسی، خاستگاه بروز آن ها و چگونگی مواجهه با آن ها از جمله موضوعاتی است که به ویژه در قرن معاصر مورد توجه بسیاری از اندیشمندان جامعه شناس، روان شناس و جرم شناس قرار گرفته و پاسخ به این پرسش که اساسا در چه صورتی می توانیم یک رفتار جنسی را انحرافی بدانیم خود محل مناقشات فراوان میان متخصصان امر است. گذشته از این مسایل، توجه به چگونگی مسوولیت کیفری منحرفان جنسی که در راستای برآورده کردن اهداف جنسی خود مرتکب جرم می شوند از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود. زیرا دستاوردهای جدید علمی ثابت کرده اند که بسیاری از منحرفین جنسی به هنگام انجام رفتار انحرافی از اراده تام برخوردار نبوده و دارای اراده ای نسبی هستند. در واقع بسیاری از آن ها تحت تاثیر عوامل درونی و بیرونی مرتکب رفتار انحرافی مجرمانه می گردند و این مساله چگونگی برخورد کیفری با این گروه از مجرمان را از حساسیت بیشتری برخوردار می سازد. مخدوش بودن اراده – به عنوان زیربنای مسوولیت کیفری – در منحرفین جنسی، لزوم برخوردی متمایز از مرتکبین دارای اراده تام را ایجاب می نماید تا بدین وسیله علاوه بر اعمال رویکردهای اصلاحی و درمانی به منظور پیش گیری از تکرار جرم، هدفمندی و سودمندی چگونگی برخورد با منحرفین جنسی مورد لحاظ قرار گیرد.