مقاله بررسی مسائل کلیدی پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن آوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۶۳ تا ۱۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مسائل کلیدی پیاده سازی سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن آوری
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عوامل مهم موفقیت
مقاله سیستم اطلاعاتی
مقاله مسائل کلیدی
مقاله پیاده سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادی زاده مقدم اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: رامین مهر حمید
جناب آقای / سرکار خانم: جهانسوزان دنیا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن آوری وزارت علوم، یک سیستم اطلاعاتی جهت فراهم آوردن اطلاعات منسجم به منظور تصمیم گیری و سیاست گذاری در امور پژوهشی کشور است که پیاده سازی موفق آن با چالش های فراوانی روبه رو بوده است. از اینرو توجه و تمرکز بر عوامل کلیدی موفقیت، ما را در شناسایی نواحی مساله خیز پیاده سازی سیستم و سپس چاره جویی جهت رفع آنها یاری می رساند. هدف تحقیق حاضر شناسایی، دسته بندی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت سامانه مذکور است و فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و با استفاده از آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان وزارت علوم و فن آوری، به ترتیب سه گروه عوامل مدیریتی، عوامل حقوقی و قانونی و عوامل فنی و تکنولوژیک شناسایی و اولویت بندی شدند. هر گروه از این عوامل به عوامل دیگری تجزیه شده اند. در مجموع بیست و سه عامل شناسایی شد که از بین آنها به ترتیب: حمایت پایدار و تعهد مدیریت ارشد سازمان در اجرا و استفاده از سامانه، تدوین قوانین و آیین نامه ها از سوی وزارت علوم در پشتیبانی از سامانه و تخصیص به موقع اعتبارات مالی و بودجه مورد نیاز سامانه، به عنوان مهمترین عوامل شناسایی شدند.
استفاده کنندگان مستقیم از نتایج تحقیق، کلیه سیاست گذاران و مجریان سامانه مدیریت اطلاعات علم و فن آوری هستند که می توانند بر اساس عوامل کلیدی شناسایی شده، زمینه ها و زیرساخت های لازم برای پیاده سازی سامانه فوق را فراهم آورند و ضمن استفاده از این اطلاعات در مراحل طراحی و پیاده سازی سامانه، کاربران را به استفاده مطلوب و آسان از سامانه سوق دهند.