مقاله بررسی مسائل اجتماعی- اقتصادی جنگل های سامان عرفی کلگچی زاگرس در چهارمحال و بختیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در اکوسیستم های طبیعی ایران از صفحه ۵۹ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مسائل اجتماعی- اقتصادی جنگل های سامان عرفی کلگچی زاگرس در چهارمحال و بختیاری
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اجتماعی- اقتصادی
مقاله تخریب جنگل
مقاله مردم محلی
مقاله جنگل های زاگرس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی راستابی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: جلیلوند حمید
جناب آقای / سرکار خانم: زندبصیری مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنگل های زاگرس در طی سال های اخیر به دلیل بهره برداری بیش از حد، چرای بی رویه، تغییر کاربری، تصرفات غیر مجاز، آتش سوزی ها، استفاده از تنه و شاخه های درختان برای تامین سوخت و مصالح ساختمانی و تصرف اراضی جنگلی برای کشاورزی دچار تخریب شدید قرار گرفته اند. اگرچه عامل های موثر بر تخریب منابع طبیعی کم و بیش شناسایی شده اند، اما این عوامل از دیدگاه اجتماعی- اقتصادی، کمتر مورد پژوهش و بررسی قرار گرفته اند. هدف پژوهش حاضر، بررسی وضعیت اجتماعی-اقتصادی جنگل نشینان جنگل های زاگرس با توجه به هدف های توسعه پایدار است. این بررسی از نوع توصیفی-تحلیلی است. جامعه آماری مورد بررسی، تمامی خانوارهای جنگل نشین سامان عرفی کلگچی شامل روستایی ۶۵ خانواری بود. جنگل زدائی به منظور کشاورزی، تغییر کاربری اراضی جنگل و چرای دام از موردهایی هستند که سبب تخریب هرچه بیشتر اراضی جنگل شده اند. دلیل این تجاوز به جنگل را می توان مشکل های اجتماعی- اقتصادی مانند پایین بودن سطح درآمد مردم محلی، پایین بودن سطح امکانات زندگی، پایین بودن سطح تحصیلات و پایین بودن سطح فرهنگ زیست-محیطی بیان کرد. نتایج پژوهش نشان داد که ۷۴٫۵۸ درصد از مردم محلی معیشت خود را وابسته به جنگل می دانند. همچنین از نظر جنگل نشینان، پایین بودن درآمد مردم محلی و وابستگی آنها به شغل اصلی یعنی کشاورزی، اصلی ترین مشکل اجتماعی-اقتصادی و عامل اصلی تخریب اراضی جنگلی است.