مقاله بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زراعت و فناوری زعفران از صفحه ۵۹ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: بررسی مزیت نسبی تولید و صادرات زعفران
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تربت حیدریه
مقاله ماتریس تحلیل سیاستی
مقاله مزیت نسبی آشکارشده
مقاله مزیت نسبی آشکارشده متقارن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رستگاری پور فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کشاورزی شهرستان تربت حیدریه با توجه به امکانات و پتانسیل های موجود در زمینه منابع مختلف کشاورزی از امکانات ویژه ای برای کشت زعفران برخوردار است. در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی و سالنامه آمار بازرگانی خارجی برای سال زراعی ۹۲-۹۱ به بررسی مزیت نسبی تولید زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از شاخص DRC و ماتریس تحلیل سیاسی PAM و در ادامه به بررسی مزیت نسبی صادرات زعفران پرداخته شد که به این منظور از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA) و مزیت نسبی آشکارشده متقارن (RSCA) استفاده گردید. نتایج نشان داد شهرستان تربت حیدریه در تولید زعفران دارای مزیت نسبی است. همچنین بر طبق شاخص NPC قیمت بازاری محصول بیش از قیمت سایه ای آن است و لذا تولیدکننده از یارانه بهره برده است و از بازار محصول حمایت می شود. بر طبق معیار EPC نیز مداخله های دولت به سود تولید این محصول عمل کرده است و درمجموع از بازار نهاده و محصول حمایت می شود. درنهایت سودآوری خالص اجتماعی نیز در همه حالات مثبت می باشد. همچنین بر طبق هر دو معیار مزیت نسبی صادرات در سال های ۲۰۱۲-۲۰۰۴ کشورهای ایران، اسپانیا و یونان به ترتیب دارای اولویت مزیت نسبی صادرات در جهان می باشند درحالی که صادرات زعفران ایران ارزش افزوده بالایی ندارد لذا در راستای بهبود وضعیت کنونی، پیوستن به سازمان تجارت جهانی جهت کاهش تعرفه های صادرات، توجه به بازاریابی محصول و ارائه تسهیلات لازم ازجمله حمایت های ارزی پیشنهاد می شود.