مقاله بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهش های تجربی حسابداری از صفحه ۸۷ تا ۱۰۵ منتشر شده است.
نام: بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله یکپارچگی جهانی حسابداری
مقاله استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی
مقاله استانداردهای ملی حسابداری
مقاله کیفیت گزارشگری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهام کیهان
جناب آقای / سرکار خانم: حیدرپور فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: آقایی قهی علیرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله، بررسی مزایا و معایب پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران می باشد. جامعه آماری تحقیق، حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر تهران با درجه دکترای حسابداری می باشد. نتایج آزمون خی دو نشان می دهد مزایای به کارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی به عنوان استانداردهای حسابداری ایران بیشتر از معایب این استانداردها ارزیابی شده است. افزون بر این، طبق نتایج آزمون کروسکال والیس مشخص شد که بین دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه ها با درجه دکترای حسابداری و حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در ارتباط با هشت فرضیه تفاوت معنی دار وجود ندارد و صرفا در رابطه بادو فرضیه رابطه معنی دار دیده شده است.