مقاله بررسی مراقبت های پس از تراکئوستومی در بیمارستان های شهر رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تیر ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان از صفحه ۳۲ تا ۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی مراقبت های پس از تراکئوستومی در بیمارستان های شهر رشت
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازکردن نای
مقاله مراقبت پس از عمل جراحی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتی شادمان
جناب آقای / سرکار خانم: بنان رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: موحدی هما
جناب آقای / سرکار خانم: بخشی فتانه
جناب آقای / سرکار خانم: طراوت فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: تراکئوستومی یکی از رایج ترین اعمال جراحی در بیماران دچار نقص مسیر راه هوایی فوقانی است. نتیجه نهایی و عوارض احتمالی این عمل، ارتباط مستقیم با دستور پزشک و چگونگی اجرای مراقبت های پس از آن توسط کادر پرستاری دارد. عوارض این عمل بسیار مهم، شایع و در عین حال قابل پیشگیری است.
هدف: تعیین چگونگی مراقبت های پس از تراکئوستومی در مراکز آموزشی- درمانی شهر رشت
مواد و روش ها: پژوهشی توصیفی برای مطالعه روند مراقبت های پس از تراکئوستومی بر ۹۶ بیمار بستری در بیمارستان های آموزشی شهر رشت در سال ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. ابتدا اطلاعات شامل ویژگی های فردی بیمار، نحوه انتخاب ابزار تراکئوستومی و دستور پزشک و مراقبت های پس از عمل توسط کادر پرستاری در پرسشنامه ای وارد شد، سپس اطلاعات با آزمون های آماری در نرم افزار ۱۷ SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: از ۹۶ بیمار بررسی شده، ۷۷ نفر مرد (۸۰٫۲۰%) با میانگین سنی ۵۳٫۶۰±۱۸٫۶۸ ساله و ۱۹ نفر زن (۱۹٫۸۰%) با میانگین سنی ۳۹٫۵۰±۱۷٫۷۷ ساله بودند. عمده ترین علت تراکئوستومی انتوباسیون طولانی (۵۸٫۹%) بود. ۷ مورد (۷٫۳%) همراه با عارضه بود. اندازه لوله تراکئوستومی در اطفال (۶٫۳% کل بیماران) در تمامی موارد استاندارد بود ولی در ۷۸ بیمار بزرگسال (۸۶٫۷%) مطابق استاندارد (در مردان: mm 9 و در زنان mm 7.5-8) نبود. در طی مراقبت، همه بیماران اکسیژن مرطوب و آنتی بیوتیک دریافت کردند اما در ۱۶٫۷% بیماران بخور سرد تجویز نشده بود. تعداد کاف های پر شده با فشار مناسب (۵۵٫۲۰%)، هیپرونتیلاسیون پیش از ساکشن (۴۹%)، اندازه لوله تراکئوستومی (۱۵٫۸%)، تعویض پانسمان (۴۷٫۹۱%) و تواتر خالی کردن کاف لوله (۴۴٫۷۸%) کمتر از میزان استاندارد بود.
نتیجه گیری: بیشتر مراقبت های پس از تراکئوستومی در بیمارستان های آموزشی شهر رشت مطابق با روند استاندارد مکتوب در متون پزشکی نیست و به نظر می رسد متخصصان مربوطه باید به آن توجه جدی بنمایند.