مقاله بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مهر و آبان ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۱۹۳ تا ۲۰۳ منتشر شده است.
نام: بررسی مراقبت های اورژانسی انجام شده برای بیماران مشکوک به عفونت سیستم اعصاب مرکزی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رویکرد اورژانس
مقاله عفونت سیستم اعصاب مرکزی
مقاله مایع مغزی نخاعی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نادری حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خطیب زاده محمدطاهر
جناب آقای / سرکار خانم: جباری نوقابی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: عفونت های سیستم اعصاب مرکزی (CNS) از جمله خطیرترین بیماری های عفونی است و با عوارض و مرگ و میرزائی قابل ملاحظه ای همراه می باشد. این مهم، ضرورت بازنگری صحت رویکرد به بیماران به لحاظ اقدامات درخواستی و داروهای تجویز شده به هنگام و به مورد را یادآور می شود.
روش کار: در این مطالعه توصیفی آینده نگر، بیماران مشکوک به عفونت CNS پذیرش شده در اورژانس بیمارستان امام رضا (ع) مشهد، در فاصله زمانی مهرماه ۱۳۹۰ تا مهر ماه ۱۳۹۱ به طور منظم و برنامه ریزی شده تحت بررسی قرار گرفته و اطلاعات مورد نظر از ۱۰۸ بیمار در پرسشنامه هائی که به همین منظور طراحی شده بود، گردآوری شده و با نرم افزار SPSS و آزمون کای دو مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
نتایج: متوسط فاصله از زمان پذیرش بیمار تا اولین ویزیت توسط پزشک ۹ دقیقه، و این زمان تا درخواست ویزیت توسط متخصص بیماری های عفونی ۵۵ دقیقه و تا انجام این ویزیت ۱۵۴ دقیقه برآورد گردید. متوسط فاصله تا انجام اخذ مایع نخاع ۱۵٫۶ (LP) ساعت و از زمان انجام پونکسیون تا حصول نتایج آنالیز مایع نخاع۵٫۵ ساعت تخمین زده شد.
نتیجه گیری: متوسط زمان انجام اقدامات ضروری برای بیماران در این مطالعه از سایر مطالعات بیشتر بود. لذا یا باید برای تمام بیماران از بدو امر آنتی بیوتیک وسیع الطیف تجویز گردد و متعاقبا بررسی های تشخیصی انجام پذیرد که صحیح و منطقی به نظر نمی رسد، و یا اینکه چگونگی رویکرد به بیماران با هماهنگی و بر اساس یک پروتکل مورد توافق بین متخصصین طب عفونی و طب اورژانس برنامه ریزی گردد.