مقاله بررسی مراحل رشد آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از مخمر آبجو، عصاره کاهو و ویتامین c که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۷ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی مراحل رشد آرتمیا ارومیانا (Artemia urmiana) در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از مخمر آبجو، عصاره کاهو و ویتامین c
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرتمیا ارومیانا
مقاله عصاره کاهو
مقاله مخمر آبجو
مقاله آبشش پایان
مقاله تغذیه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خامه چین یاسمن
جناب آقای / سرکار خانم: ملکی بالاجو امید
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی سیدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: لایی قنبر
جناب آقای / سرکار خانم: نظام زاده رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهمیت و ارزش اقتصادی آرتمیا در تغذیه ماهیان خاویاری و میگو با استفاده از غذاهای مختلف تجاری با هدف پرورش آرتمیا و تعیین نقش تغذیه مناسب این آبزی در افزایش ارزش غذایی آن، نحوه اثر عصاره کاهو و مخمر آبجو به عنوان دو نوع غذای متداول در پرورش تجاری، بر میزان رشد این آبزی مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور، نیم گرم از تخم دکپسوله شده آرتمیا ارومیانا که از گونه های بومی ایران است، در زوک انکوباسون با حجم یک لیتر پرورش داده شدند. میزان نمک ودرجه حرارت در طول دوره پرورش، ۳۵ گرم در لیتر و دمای ۲۸ درجه سانتی گراد ثابت بود. اندازه گیری و بررسی مراحل رشد با آغاز مرحله تغذیه مستقیم از محیط با استفاده از عصاره کاهو و مخمر آبجو تغذیه انجام شد. داده های حاصل از مطالعه مراحل رشد با استفاده از نرم افزار SAS مورد تجزیه قرار گرفت. سپس فراوانی داده تعیین گردید. تفاوت معنی داری را در طول دوره تغذیه با استفاده از این دو ماده غذایی مشاهده نشد. وضعیت رشد در هر دو گروه مورد مطالعه روند یکسانی را نشان دادند.