مقاله بررسی مراحل تکوین دانه گرده و کیسه های ترشحی گلبرگ در دارابی از تیره مرکبات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۶۹۱ تا ۷۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مراحل تکوین دانه گرده و کیسه های ترشحی گلبرگ در دارابی از تیره مرکبات
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله میکروسپورزایی
مقاله تکوین کیسه ترشحی
مقاله تیره سدابیان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آیریان سعید
جناب آقای / سرکار خانم: دارش عاطفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه های جنس سیتروس در مناطق مختلف استان فارس یافت می شود. هدف از این پژوهش بررسی مراحل و چگونگی تکوین دانه گرده و کیسه های ترشحی گلبرگ در گیاه دارابی است. برای این پژوهش گل ها و غنچه ها از باغ های جهرم، برداشت شدند، در فیکساتور  FAAتثبیت و سپس در الکل ۷۰% نگه داری شدند. نمونه ها پس از آماده سازی و قالب گیری در پارافین، با میکروتوم برش گیری گردید و برای بررسی کیسه های ترشحی و گلبرگ در مخلوط الکل و گلیسیرین قرار داده شد و پس از برش دستی در زیر میکروسکوپ نوری مشاهده شدند. نتایج نشان داد که در این گیاه بساک ها دارای ۴ کیسه گرده است. سیتوکینز هم زمان است و تترادهای میکروسپور فقط از نوع تتراهدرال است. دانه های گرده در زمان انتشار دو یاخته ای، دارای چهار شکاف رویشی با تزئینات شبکه ای و چاله ای هستند. در گلبرگ های مراحل اولیه، سه گروه بافتی دارای سلول های کاملا فشرده و در حال تقسیم بودند و طی تکوین، تقسیم در سلول های اپیدرمی کاهش یافت. تمایز بافت پارانشیمی منحصر به افزایش ابعاد سلول ها، ضخامت دیواره ای و فضای بین سلولی شد و تعداد و اندازه دسته های آوندی نیز طی مراحل نمو افزایش یافت. شکل گیری کیسه های ترشحی در گلبرگ، به این صورت است که بنیان گذاری کیسه منحصر به اولین مرحله تکوین است و هم زمان با مراحل تکوین گلبرگ، این ساختار فقط افزایش ابعاد می دهد.