مقاله بررسی مراحل تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین های Pseudomonas fluorescens و تاثیر برخی فاکتورهای تغذیه ای بر روی میزان تشکیل بیوفیلم در استرین برتر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در بیماریهای گیاهی از صفحه ۴۶۳ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مراحل تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین های Pseudomonas fluorescens و تاثیر برخی فاکتورهای تغذیه ای بر روی میزان تشکیل بیوفیلم در استرین برتر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بیوفیلم
مقاله Pseudomonas fluorescens
مقاله شرایط تغذیه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کمالی ارغوان
جناب آقای / سرکار خانم: احمدزاده مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بهبودی کیوان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق تشکیل بیوفیلم در تعدادی از استرین های Pseudomonas fluorescens به صورت غیر مستقیم توسط ارزیابی سلول های باکتریایی رنگ شده توسط کریستال ویوله بررسی و با هم مقایسه گردید. استرین Pseudomonas fluorescens UTPF98 به دلیل توانایی فراوان در تشکیل بیوفیلم انتخاب شد. سپس مراحل تشکیل بیوفیلم (شامل اتصال برگشت پذیر و برگشت ناپذیر به سطح، تشکیل میکروکلنی و تشکیل ماکروکلنی همراه با تولید اگزوپلی ساکارید) در این استرین بر روی اسلایدهای شیشه ای ردیابی شد. در نهایت تاثیر برخی عوامل تغذیه ای شامل کاتیون ها (آهن، منیزیم، کلسیم، روی، مس، مولیبدن، منگنز، بور و کبالت)، منابع کربن (گالاکتوز، آرابینوز، زایلوز، مانوز، گلوکز و رامنوز)، اسیدهای آمینه (آسپارتیک اسید، فنیل آلانین، پرولین، تیروزین، لوسین، آسپارژین، آلانین، ایزولوسین، گلایسین، گلوتامیک اسید، هیستیدین، ترئونین، آرژنین، لیزین و گلوتامین) و فسفر بر تشکیل بیوفیلم در استرین نام برده بررسی شد. تاثیر کاتیون ها در تشکیل بیوفیلم متفاوت می باشد. هم چنین همه منابع کربن و اسیدهای آمینه آزمایش شده تاثیر مثبت بر تشکیل بیوفیلم داشتند. از طرفی تشکیل بیوفیلم با میزان فسفر موجود در محیط کشت رابطه معکوس داشت. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که شرایط تغذیه ای محیط کشت بر روی تشکیل بیوفیلم تاثیر می گذارد. برای بیوکنترل موفق توسط سودومونادهای فلورسنت، شناخت شرایط تغذیه ای تاثیر گذار بر تشکیل بیوفیلم و چگونگی این تاثیر گذاری الزامی می باشد.