مقاله «بررسی مراتب تجلی خداوند از دیدگاه عرفان قبالا» که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در عرفان اسلامی (ادیان و عرفان) از صفحه ۳۷ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: «بررسی مراتب تجلی خداوند از دیدگاه عرفان قبالا»
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خدا
مقاله توحید
مقاله تجلی
مقاله اسماءو صفات
مقاله قبالا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عزیزی خادم معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تجلی یکی از مباحث مهم خداشناسی در عرفان نظری،به معنای نمایان شدن و ظهورذات در اسماء و صفات است. نظریه تجلی یا ظهور مورد توجه مکاتب مختلف بوده است ؛از جمله این مکاتب: سنت عرفانی یهودی (قبالا) است. در این سنت خدا دارای دو وجه متعالی (ان سوف) و وجودی (اسما و صفات) است؛وجه وجودی از وجه متعالی صادر می شود؛ ومراتب تجلی خداوند از بالا به پایین را نشان میدهد. این مراتب ده گانه تجلی را سفیرا یا سفیروت می نامند. سفیروت ها را به شکل انسان، درخت یا شمعدانی هفت شاخه وسه گره نشان می دهند. دهمین و آخرین سفیره ملکوت یا شخینا نامیده می شود واز آن به معنی نور و جلال خداوند یا حضور او در عالم یاد می کنند. در این مقاله به بررسی مراتبتجلی خداوند از دیدگاه عرفان قبالا که مهم ترین مکتب عرفان یهودی است؛ با هدف اثبات توحید در این سنت پرداخته می شود.با توجه به این مطلب که قبالاییان برای حفظ تعالی خداوند از عالم،قائل به واسطه در خلقت شده اند ؛در نتیجه این واسطه چیزی جز اولین مرتبه تجلی حق نیست و آن ها خلقت را بر اساس مراتب تجلی الهی یعنی تجلی خاص شرح می دهند.