مقاله بررسی مدیریت شیمیایی علف هرز شمعدانی برگ بریده (.Geranium dissectum L) در مزارع کلزای اراضی شالیزاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۱۱ تا ۳۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسی مدیریت شیمیایی علف هرز شمعدانی برگ بریده (.Geranium dissectum L) در مزارع کلزای اراضی شالیزاری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله علفکش
مقاله گلخانه
مقاله مزرعه
مقاله عملکرد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شیمی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: نورعلیزاده مرتضی
جناب آقای / سرکار خانم: ابطالی یحیی
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مدیریت شیمیایی شمعدانی برگ بریده (Geranium dissectum L.) در گلخانه و مزرعه کلزای در تناوب با برنج طی سال های ۹۰-۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفت. در گلخانه، دو آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی با ۱۰ تکرار اجرا شد. آزمایش اول شامل علفکش های کلزا: ترایفلورالین، کلوپیرالید، متازاکلر + کوین مراک، دیمتاکلر + نپروپامید + کلومازون، دیمتاکلر و شاهد بدون سمپاشی و آزمایش دوم شامل علفکش های گندم: توفوردی + ام ث پ آ، تری بنوران متیل، مکوپروپ + دیکلوپروپ پی + ام ث پ آ، بروماکسینیل + ام ث پ آ، یدوسولفورون + مزوسولفورون، سولفوسولفوران + مت سولفوران و شاهد بدون سمپاشی بودند. تیمارهای مطلوب علف کش های کلزا در گلخانه، در مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۷ تیمار ارزیابی مجدد شدند. نتایج نشان داد که می توان از علفکش متازاکلر + کوین مراک به میزان ۲٫۵ لیتر در هکتار به صورت پیش رویشی استفاده نمود. در صورت شیوع این علف هرز در مزارع گندم، می توان از علف کش های توفوردی + ام ث پ آ، مکوپروپ + دیکلوپروپ پی + ام ث پ آ، بروماکسینیل + ام ث پ آ و سولفوسولفوران + مت سولفوران استفاده نمود.