مقاله بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات رسانه ای از صفحه ۷۹ تا ۹۶ منتشر شده است.
نام: بررسی مدیریت سازمانی روزنامه های دنیای اقتصاد و سرمایه
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدیریت
مقاله اقتصاد رسانه
مقاله منابع انسانی
مقاله ارتقاء سازمانی و دانش و تخصص روزنامه نگاری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزاخانیان آنی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر طی سال های ۸۸-۸۷ در دو روزنامه اقتصادی «دنیای اقتصاد» و «سرمایه» با متد پیمایشی و مصاحبه ای انجام گرفت. نمونه های آماری این تحقیق ۳۵ روزنامه نگار و دست اندرکار در این دو روزنامه ها بودند. شیوه نمونه گیری بصورت تصادفی انجام گرفت. فرضیه ها و پرسش های این طرح غالبا پیرامون مشکلات سازمانی تحریریه اعم از قواعد حرفه ای تعامل مدیران روزنامه با روزنامه نگاران و دیگر دست اندرکاران این دو روزنامه بوده است. از سوی دیگر پژوهشگر در وجوه انضمامی و تبعی به اخلاق روزنامه نگاری نیز نظر داشته است. اگر چه پیدایش موفقیت ها و ناکامی ها در پژوهش های پیمایشی نسبت به دیگر متدهای تحقیقی و پژوهشی غالبا قرین به حقیقت است اما به رغم آن، در این پژوهش سعی شده است که در هر دو روزنامه و تقریبا در سطوح بالا با مدیران و دبیران این دو روزنامه مصاحبه های عمقی نیز صورت گیرد. ما حاصل این مصاحبه ها در بخش معایب و محاسن نیز آمده و استدلال و براهین آن در تحلیل ها هم بکار گرفته شده است.
آنچه که در زیر می آید ماحصل این پژوهش است که اکثریت گمانه ها و فروض پژوهشگر در باب قواعد حرفه ای و اخلاق حرفه ای حاکم بر روزنامه نگاران با مدیران و بالعکس بر صحت و درستی آن تاکید دارند.
در ابتدای پژوهش، پژوهشگر بر این گمان بود که بسیاری از قواعد حرفه ای در این دو سازمان های تحریریه نادیده گرفته می شود و روزنامه نگاران به تدریج به سمت اداری بودن و عضوی ساده در یک سازمان اداری بورکراتیک تبدیل می شوند و روزنامه ها پس از رشد نسبی در تیراژ و جذب آگهی ها آرام آرام به سمت بورکراتیک شدن پیش می روند و از موقعیت خبری و به روز بودن فاصله می گیرند. به همین تناسب نیز از قواعد حرفه ای دور می مانند.