مقاله بررسی مدل ها و استراتژی های نوین تامین مالی شرکت های تعاونی در اقتصاد ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در پژوهشنامه اقتصادی از صفحه ۷۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مدل ها و استراتژی های نوین تامین مالی شرکت های تعاونی در اقتصاد ایران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعاون
مقاله ابزارهای نوین تامین مالی
مقاله مدل های سازمانی تعاونی ها و استراتژی های تامین مالی تعاونی ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدشمس الدین
جناب آقای / سرکار خانم: سوری امیررضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از مقاله حاضر پژوهشی از نوع میدانی است که زمینه های به کارگیری مدل های سازمانی و استراتژی های نوین تامین مالی را در تعاونی های ایران بررسی می کند. برای این منظور پرسشنامه ای طراحی شد و نظرات ۳۱ نفر از خبرگان بخش تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که مدل سازمانی تعاونی سنتی در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر نیست و سایر مدل های سازمانی تعاونی مانند سرمایه گذاری نسبی، عضو-سرمایه گذار، نسل جدید، تعاونی با واحدهای مستقل دارای سرمایه در حال افزایش، سهامی-سرمایه گذار و تبدیل شدن به شرکت سرمایه محور، در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند.
همچنین بر اساس نظر خبرگان در استراتژی تامین مالی سنتی، روش های تامین مالی از طریق بانک و سایر نهادهای مالی، سهام اعضا، سرمایه سهام تخصیص نیافته ذخایر و استقراض از نهادهای وام دهنده تخصصی در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند. در استراتژی تامین مالی حمایتی، روش های تامین مالی از طریق برنامه سرمایه پایه، اوراق ظرفیت، طرح های اجباری مشارکت در سهام، ذخیره مازاد برگشتی، انتشار سهام جایزه ورای سود، وجوه بازنشستگی اعضا، واحدهای مشارکتی، برنامه های سرمایه چرخشی و وام های چرخشی، در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند و در نهایت، در استراتژی تامین مالی مستقیم، روش های تامین مالی از طریق واحدهای تجهیز سرمایه تعاونی، سرمایه گذاری مستقیم، بازار مستثنا، سند تعهد، سهام سرمایه گذاری/گواهی نامه (صدور سهام ممتاز)، سهام ممتاز قابل بازخرید، اوراق قرضه محلی، طرح های سهام کارکنان، عایدات حاصل از مبادله با افراد غیرعضو و درصدی از کل سهام در تامین مالی تعاونی ها در ایران موثر هستند.