مقاله بررسی مدل های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله های انتقال نفت توسط ری گراس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۳ در آب و فاضلاب از صفحه ۶۲ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی مدل های سینتیک حذف بیولوژیکی آلودگی نفتی خاک اطراف لوله های انتقال نفت توسط ری گراس
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گیاه پالایی
مقاله آلودگی نفتی خاک
مقاله مدل سینتیک
مقاله ری گراس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عابدی کوپایی جهانگیر
جناب آقای / سرکار خانم: قاهری الهام
جناب آقای / سرکار خانم: اسلامیان سیدسعید
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی هدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توسعه صنعتی قرن بیستم منجر به نابودی منابع موجود در محیط زیست از جمله هوا، آب و خاک شده است. در این راستا آلودگی خاک به مواد نفتی در کشورهایی که تولید کننده نفت هستند، توجه ویژه ای را می طلبد. پاک سازی محیط از آلاینده های نفتی بسیار پرهزینه و وقت گیر است. گیاه پالایی یا به عبارتی حذف بیولوژیک آلاینده ها، یکی از روش های موثر و ارزان قیمت ولی زمان بر نسبت به سایر فناوری های پاک سازی است. در این پژوهش روند منحنی سینتیک زوال هیدروکربن های نفتی خاک های آلوده خوزستان مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور گیاه لولیم انتخاب و به منظور بررسی روند زوال درصد ترکیبات نفتی، پس از مرحله رشد رویشی با نمونه گیری از خاک محیط ریزوسفر هر ۱۰ روز یک بار، آنالیز درصد ترکیبات نفتی نمونه های خاک صورت گرفت. نتایج حاصل با سه مدل سینتیک درجه صفر، سینتیک درجه اول و مدل هیگوچی مورد برازش قرار گرفت. نتایج حاصل از برازش داده های آزمایش با مدل های یاد شده و مقادیر ضریب تعیین، نشان داد که بهترین برازش با مدل سینتیک درجه اول با ثابت سرعت واکنش و نیمه عمر ماده آلاینده به ترتیب ۰٫۰۰۹۸ بر روز و ۷۱ روز صورت گرفته است. همچنین نتایج آزمایش های گیاه پالایی با استفاده از گیاه لولیم ۶۵ درصد کاهش ترکیبات نفتی خاک را طی مدت ۱۷ هفته نشان داد.