مقاله بررسی محیط تشکیل افق های فسفریتی کانسارهای کوه سفید و بناری با استفاده از شواهد کانی شناسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در بلورشناسی و کانی شناسی ایران از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: بررسی محیط تشکیل افق های فسفریتی کانسارهای کوه سفید و بناری با استفاده از شواهد کانی شناسی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفات
مقاله زاگرس
مقاله پابده
مقاله کوه سفید
مقاله کوه لار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دمیری کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: پورکاسب هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: زراسوندی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زاگرس ساده چین خورده، در زمان کرتاسه ترشیری دارای رخدادهای فسفاتی متعددی بوده است که به صورت بین لایه ای در سازندهای مارنی و شیلی پابده و گورپی قرار گرفته اند. لذا بررسی ترکیب، بافت و کانی شناسی و تعیین خاستگاه فسفات های دریائی ائوسن الیگوسن حوضه ساختاری زاگرس از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا تعداد ۲۸ نمونه از افق فسفاتی در تاقدیس های کوه سفید و کوه لار (بناری)، برای بررسی های کانیایی گردآوری شدند. بررسی پراش پرتو ایکس نشان (XRD) داد که کانی های گروه آپاتیت موجود در نمونه ها بیشتر گلوکونیت، کربنات فلوئورآپاتیت و کربنات هیدروکسی آپاتیت هستند. از طرف دیگر بررسی مقاطع نازک، حضور مواد فسفاتی مانند پلت ها و ااییدها را تایید می کند. ترسیم دنباله پاراژنزی کانی های موجود، نشان دهنده شرایط خودزایی، بالا بودن سطح آب دریا و در نهایت وجود محیط احتمالی فلات قاره ای کم عمق، حین تشکیل کانسارهای مورد بررسی بوده اند.