مقاله بررسی محتوی کلروفیل و برخی صفات زراعی هیبریدهای مختلف ذرت در شرایط تنش کم آبی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۰ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۳۱۹ تا ۳۲۷ منتشر شده است.
نام: بررسی محتوی کلروفیل و برخی صفات زراعی هیبریدهای مختلف ذرت در شرایط تنش کم آبی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش کم آبی
مقاله ذرت
مقاله محتوی کلروفیل
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جیریایی مجید
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: شیخی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی محتوی کلروفیل و برخی صفات زراعی هیبرید های ذرت دانه ای در شرایط تنش خشکی، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل: آبیاری در %۱۰۰، %۷۵ و ۵۰% نیاز آبی گیاه به عنوان عامل اصلی و هیبرید های ذرت شامل: SC704،SC700 ،SC524 ،SC500  و DC370 به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تنش خشکی، قطر ساقه، طول برگ بلال، عملکرد دانه و محتوی کلروفیل برگ را کاهش داد. بیشترین میزان کلروفیل مربوط به هیبرید SC524 بود. بیشترین عملکرد دانه از هیبرید های زودرس و متوسط رس حاصل شد. اثر متقابل تیمار ها نشان داد که حداکثر عملکرد دانه به میزان ۸۶۲۴٫۲۲ کیلوگرم در هکتار از هیبرید SC524 در شرایط مطلوب رطوبتی و حداقل آن به میزان ۴۰۷۲٫۳۲ کیلوگرم در هکتار از هیبرید SC700 در شرایط تنش شدید خشکی حاصل شد. به طور کلی نتایج نشان داد که در شرایط آبیاری مطلوب و تنش خشکی، عملکرد هیبرید های متوسط رس و زود رس بیشتر از هیبرید های دیررس بود.