مقاله بررسی متون خوانداری مجموعه «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش نامه آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان از صفحه ۱۶۳ تا ۱۷۹ منتشر شده است.
نام: بررسی متون خوانداری مجموعه «فارسی بیاموزیم» بر اساس نقش های هفت گانه زبان از دیدگاه هلیدی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش زبان فارسی
مقاله رویکرد ارتباطی
مقاله زبان شناسی نقش گرا
مقاله نقش های هفت گانه زبان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حدائق
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از اهداف اصلی آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان و متعاقبا، کتاب های موجود در این زمینه، کمک به زبان آموزان در برقراری ارتباط با دیگران، به ویژه فارسی زبانان، در موقعیت های شخصی و حرفه ای گوناگون در زندگی روزانه است. برای بررسی مسائل مربوط به ارتباط کلامی/زبانی، ناگزیر از توجه به نقش های مختلف زبان می باشیم. در همین راستا، پژوهش حاضر در پی آن است که میزان توجه به این نقش های زبانی را در کتاب های آموزش زبان فارسی بررسی نماید. پس از بررسی منابع آموزش زبان فارسی در ایران، مجموعه ای با نام «فارسی بیاموزیم» برای انجام این پژوهش، انتخاب گردید. از میان این مجموعه ۵ جلدی، متن های خوانداری جلدهای اول، دوم و سوم، به دلیل توجه شان به نقش های زبانی و به کارگیری آن ها، برگزیده شدند. پس از جمع آوری و تحلیل داده ها، مشخص شد که در سه جلد مذکور، به نقش های زبانی توجه ویژه ای شده است و نقش ها موجود در این کتاب با شش نقش از نقش های هفت گانه ای که هلیدی معرفی نموده، تطابق داشته اند. همچنین، تعداد نقش های زبانی در هر جلد نسبت به جلد قبلی سیر صعودی داشته است. از بین این نقش ها نیز «نقش تعاملی» بالاترین و «نقش تخیلی» کمترین میزان توجه را به خود اختصاص داده اند. بالا بودن میزان توجه به نقش تعاملی، گویای آن است که این سه جلد از مجموعه «فارسی بیاموزیم» توانایی آن را دارند که به عنوان یک ابزار ارتباطی عمل کرده و پاسخ گوی نیازهای ارتباطی فارسی آموزان باشند.