مقاله بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در جستارهای ادبی (مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد) از صفحه ۷۱ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسی متن نامه مسعود غزنوی به ارسلان خان در تاریخ بیهقی با روش تحلیل گفتمان انتقادی
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاریخ بیهقی
مقاله مسعود غزنوی
مقاله ارسلان خان
مقاله نامه
مقاله فرکلاف
مقاله تحلیل گفتمان انتقادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قدسی محدثه
جناب آقای / سرکار خانم: یاحقی محمدجعفر
جناب آقای / سرکار خانم: پورخالقی چترودی مه دخت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از میان انواع آثار منثور مکاتبات درباری از جهات گوناگون شایسته تحقیق و مطالعه هستند. در این جستار یکی از مکاتبات سیاسی مسعود غزنوی به ارسلان خان قراخانی که ابوالفضل بیهقی آن را نوشته و در کتاب وی نسخه کامل آن ثبت شده است، با استفاده ازسه مولفه فرکلاف تحلیل و توانایی نویسنده در پردازش مناسبات قدرت بررسی شده است. بیهقی در این نامه با گزینش دقیق واژه ها و به کارگیری ساخت معلوم و مجهول و وجهیت اخباری سعی دارد قدرت مسعود غزنوی را حتی در شرایط بحرانی پس از شکست دندانقان نشان دهد. تحلیل این نامه بسیاری از شگردهای زبانی بیهقی را در تبیین روابط سیاسی روشن می سازد.