مقاله بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی) از صفحه ۱۲۹ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسی لزوم تداوم استراتژی های تجدید ساختار صنعت برق ایران
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاحات صنعت برق
مقاله تجدید ساختار
مقاله مقررات گذاری
مقاله مقررات زدایی
مقاله خصوصی سازی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصلح شیرازی علی نقی
جناب آقای / سرکار خانم: طالب نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: زمانی نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از جمله مباحثی که مدت هاست پیش روی تصمیم گیران و سیاست گذاران صنعت برق در بسیاری از کشورهای دنیا قرار دارد، تفکر تجدید ساختار این صنعت مطابق با روند افزایش کارایی و رقابت در دیگر صنایع است. صنعت برق ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از اوایل دهه ۱۳۷۰ به تغییر ساختار سازمانی خود اقدام نموده است و حال، هدف اصلی از انجام این مطالعه کاربردی، بررسی و تعیین لزوم تداوم استراتژی هایی است که تاکنون در زمینه تجدید ساختار صنعت برق ایران اتخاذ شده اند. جهت دستیابی به این هدف، پرسش نامه ای محقق ساخته حاوی ۲۵ گویه طراحی گردید و با استفاده از روش دلفی و از طریق نمونه گیری قضاوتی و هدفمند در میان یک پنل تخصصی ۱۱ نفره توزیع شد و پس از سه بار تکرار این فرایند سرانجام نتایج مورد نظر حاصل گردید. این نتایج حاکی از آن است که با وجود کاستی ها و نواقصی که در حال حاضر گریبانگیر صنعت برق ایران است، اما روند تجدید ساختار این صنعت مثبت ارزیابی می شود و تداوم استراتژی هایی که در این زمینه اتخاذ شده اند لازم و ضروری است.