مقاله بررسی لرزه خیزی و نشانه های دال بر فعالیت های آتشفشانی در منطقه آتشفشانی تفتان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در جغرافیا و توسعه از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسی لرزه خیزی و نشانه های دال بر فعالیت های آتشفشانی در منطقه آتشفشانی تفتان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرزه خیزی
مقاله آتشفشان
مقاله پارامترهای لرزه
مقاله تفتان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نهال بهار
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قرشی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: نوزعیم رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسی فعالیت های آتشفشانی تفتان و تبین ارتباط آن با لرزه خیزی منطقه، با در نظر گرفتن کارهای تقریبا مشابه انجام شده با موضوع مورد نظر ما در دنیا، نیاز به بررسی پارامترهای لرزه خیزی منطقه در زمان رخداد آتشفشانی و کل بازه زمانی مورد مطالعه وجود دارد.اطلاعات مورد نیاز پس از جمع آوری و تدوین کاتالوگ لرزه ای و رخدادهای آتشفشانی تفتان از پایگاه ها و مراکز معتبر در دنیا، تلفیق و با کمک فرمول های معتبر موجود پارامترهای لرزه خیزی منطقه در زمان رخداد هر واقعه آتشفشانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این مطالعه ضمن تهیه کاتالوگی از فعالیت های لرزه خیزی و آتشفشانی ثبت شده در منطقه و بررسی پارامترهای لرزه خیزی آن سعی در بررسی تاثیر فعالیت های کنونی این آتشفشان بر لرزه خیزی آن شد. تلفیق اطلاعات به دست آمده و نتیجه گیری کلی، ناهنجاری خاصی را در مورد این آتشفشان نشان نداد اما تجزیه و تحلیل داده های لرزه ای موجود از منطقه تفتان، بیانگر رابطه گوتنبرگ – ریشتر به صورت logN=-0.3975 M+ 2.7489 می باشد که اوج فعالیت های لرزه ای منطقه تفتان طی سال های سال های ۱۹۹۴-۱۹۹۰ بوده است. اطلاعات آتشفشان شناسی در منطقه کافی نمی باشد با این حال بین فعالیت های آتشفشانی سال های ۱۹۰۲، 1970 و ۱۹۹۳ با فعالیت های لرزه ای ارتباط زمانی مشاهده می شود. بنابراین با توجه به اهمیت منطقه تفتان از دیدگاه مخاطرات طبیعی و کمبود اطلاعات موجود جهت بررسی های لازم، پایش های جامع لرزه زمین ساختی و آتشفشان شناسی در منطقه تفتان ضروری به نظر می رسد.